Nowa Matura – co się zmieniło?

Zmiany w formule przeprowadzania egzaminów maturalnych powoli stają się już tradycją polskiego szkolnictwa. Mają one swoich przeciwników i zwolenników. Dla Akademickiego Centrum Informacyjnego najważniejsze jest jednak dobro maturzystów, którzy często czują się zagubieni w gąszczu reform oraz nowych przepisów. Właśnie dla nich przygotowaliśmy katalog najważniejszych informacji dotyczących Matury 2015.

 

Garść podstawowych faktów

1) Do egzaminu maturalnego może podejść osoba, która ukończyła liceum ogólnokształcące lub technikum. Matura jest nieobowiązkowa.
2) Absolwenci liceów zmierzą się z nową formą matury już podczas egzaminów w roku szkolnym 2014/2015, natomiast arbiturienci techników rok później.
3) Do egzaminu maturalnego przystępujemy w szkole, którą ukończyliśmy.
4) Wyniki egzaminów maturalnych są podstawą do wzięcia udziału w rekrutacji na uczelnie wyższe. Aby zdać maturę, należy uzyskać co najmniej 30% poprawnych odpowiedzi.
5) Egzaminy maturalne odbywają się według terminów, które wyznacza Ministerstwo Edukacji Narodowej.
6) Przedmioty maturalne:

 

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty dodatkowe

język polski (część ustna i pisemna)

biologia

język obcy nowożytny (część ustna i pisemna)

chemia

matematyka

filozofia

 

fizyka

 

geografia

 

historia

 

historia muzyki

 

historia sztuki

 

informatyka

 

język łaciński i elementy kultury antycznej

 

język mniejszości etnicznej

 

język mniejszości narodowej

 

język obcy nowożytny

 

język polski

 

język regionalny

 

matematyka

 

wiedza o społeczeństwie

 

Każdy absolwent zdaje przedmioty obowiązkowe i przystępuje dodatkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego. Każdy maturzysta może wybrać maksymalnie sześć przedmiotów dodatkowych. Wszystkie przedmioty dodatkowe zdaje się na poziomie rozszerzonym.

 

Zmiany, zmiany

1) Każdy maturzysta został zobowiązany do zdania co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
2) W zadaniach maturalnych nacisk położono na sprawdzenie umiejętności złożonych i praktyczne operowanie wiedzą w sytuacjach problemowych. Maturzysta może być poproszony o uzasadnienie swojego stanowiska, postawienie hipotezy, argumentowanie. 
3) Zmieniono zasady oceniania tekstów własnych maturzystów na pisemnym egzaminie z języka polskiego. Będą one oceniane całościowo – zrezygnowano z tak zwanego "klucza odpowiedzi". Ma to stymulować uczniów do tworzenia kreatywnych wypowiedzi oraz nieszablonowego myślenia. 
4) Maturzyści, którzy przystąpią do rozszerzonej matury pisemnej z języka polskiego, mogą trafić na teksty fachowe o charakterze teoretycznoliterackim lub historycznoliterackim.
5) Jedna z poważniejszych zmian dotknęła ustnego egzaminu z języka polskiego, ponieważ zrezygnowano z przygotowywanej przez maturzystów prezentacji maturalnej. Nowa forma egzaminu zakłada, iż zdający będzie musiał spontanicznie skonstruować odpowiedź na podstawie wylosowanego wcześniej tekstu kultury lub zagadnienia.
6) Wprowadzono również nową formę przedstawiania wyników na świadectwach maturalnych. Oprócz wyniku wyrażonego w procentach, pojawi się również skala centylowa, która wskazuje, ilu maturzystów osiągnęło ten sam lub lepszy wynik. Powyższa modyfikacja ma pomóc w obiektywizacji procesu rekrutacyjnego na uczelniach wyższych.

 

Podsumowanie

Jak widać, zmiany w egzaminie maturalnym mają dość duży zasięg. Zostały one pozytywnie przyjęte przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, według których nowa forma matury ma lepiej przygotowywać młodych ludzi do kontynuowania edukacji na uczelniach wyższych. Mamy nadzieję, że na kolejne rewolucje w sposobie przeprowadzania egzaminów maturalnych przyjdzie nam długo poczekać!

 

Dominik Jańczak


wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl