Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

61-806 Poznań
ul. Św. Marcin 59
tel: 61 663 62 64
http://www.wsjo.pl
info@wsjo.pl
GG: 3061590
Skype: wsjo.pl

Kierunki i specjalności

Kierunek/specjalność

Studia I stopnia

Studia II stopnia
uzupełniające magisterskie

Studia jednolite
magisterskie

licencjackie

inżynierskie

 

S

NZ

NW

S

NZ

NW

S

NZ

NW

S

NZ

NW

anglistyka

+

+

       

+

+

       

germanistyka

+

+

       

+

+

       

hispanistyka

+

+

                   

japonistyka

+

                     

sinologia

+

                     

skandynawistyka

+

+                    

lingwistyka stosowana

+

                     

koreanistyka

+

 

                   

 

Oznaczenia symboli:
S - stacjonarne
NZ - niestacjonarne zaoczne
NW - niestacjonarne wieczorowe

Studia filologiczne wybierają absolwenci szkół średnich, których pasją są języki obce. Bardzo liczną grupą są również studenci innych uczelni, którzy się do nas przenoszą lub studiują 2 kierunki jednocześnie – łącząc studia ekonomiczne, medyczne, etc. ze studiami językowymi. Sporą grupą są też osoby już pracujące, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową poprzez zyskanie nowych umiejętności – często kluczem do awansu zawodowego jest doskonała znajomość dwóch języków obcych.

Studia I stopnia

filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne)

filologia germańska (stacjonarne i niestacjonarne)

filologia hiszpańska (stacjonarne i niestacjonarne)

filologia angielska ze skandynawistyką (stacjonarne i niestacjonarne)

filologia germańska ze skandynawistyką (stacjonarne i niestacjonarne)

lingwistyka stosowana (stacjonarne)

japonistyka (stacjonarne)

sinologia (stacjonarne)

koreanistyka (stacjonarne)

studia II stopnia

W rekrutacji na studia II stopnia najbardziej cieszy fakt, że większość naszych absolwentów decyduje się pozostać w murach swojej macierzystej uczelni i to u nas kontynuują studia magisterskie. Często jest to wynik udanej współpracy z promotorem pracy dyplomowej i nadzieja na dalszy rozwój podczas kolejnego etapu, jakim są studia II stopnia i przygotowanie pracy magisterskiej.

Jesteśmy równie przyjaźnie nastawieni do absolwentów innych uczelni, zwłaszcza, że od kilku lat dajemy szansę na podjęcie studiów filologicznych również tym, którzy ukończyli zupełnie inne studia I stopnia, a chcą zdobyć tytuł magistra filologii angielskiej lub germańskiej.

filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne)

filologia germańska (niestacjonarne)

Zasady rekrutacji

Rekrutacja

Rekrutacja na studia trwa od 1 kwietnia do 30 października.
Wystarczy zrobić dwa proste kroki, żeby zostać studentem:
Krok 1 – wypełnij formularz zgłoszenia on-line, który będzie jednocześnie rezerwacją miejsca na wybranych studiach.
Krok 2 – przyjdź do biura rekrutacyjnego z kompletem dokumentów (kopia świadectwa dojrzałości, kopia dyplomu wraz z suplementem w przypadku kandydatów na studia II stopnia, kopia dowodu osobistego i jedno zdjęcie) i dopełnij formalności – podpisz umowę o naukę i odbierz decyzję o przyjęciu na studia.
Jeśli nie możesz zjawić się osobiście w biurze – formalności możesz również załatwić drogą pocztową.

Kryteria przyjęć na studia I stopnia

Kwalifikacja na studia odbywa się według następujących kryteriów:

Anglistyka, Germanistyka, Lingwistyka, Skandynawistyka

Wynik pisemnego egzaminu dojrzałości z języka angielskiego lub niemieckiego:

– minimum 70 % – poziom podstawowy lub

– minimum 30 % – poziom rozszerzony

osoby legitymujące się maturą sprzed 2005 roku wypełniają test on-line.

Koreanistyka, Anglistyka od podstaw, Germanistyka od podstaw, Hispanistyka, Japonistyka, Sinologia

Nauka języków obcych na tych specjalnościach realizowana jest od podstaw. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Kryteria przyjęć na studia II stopnia

Filologia angielska

Kwalifikacja odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów. Dyplom ukończenia studiów I stopnia filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej bądź kierunków pokrewnych kwalifikuje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci innych kierunków niż filologia angielska wypełniają dodatkowo test kompetencyjny z języka angielskiego (na poziomie C1) – wypełniany na stronie internetowej dzięki platformie edukacyjnej WSJO. Z testu mogą być zwolnione osoby, które przedstawią certyfikat na poziomie C1  lub C2.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki (w godzinach popołudniowo-wieczornych), soboty i niedziele.

Filologia germańska

Kwalifikacja odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów. Dyplom ukończenia studiów I stopnia filologii germańskiej, lingwistyki stosowanej bądź kierunków pokrewnych kwalifikuje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci kierunków innych niż germanistyka wypełniają dodatkowo test kompetencyjny on-line  (z testu zwolnione są osoby legitymujące się certyfikatem Goethe Institut, poziom C1, lub potwierdzeniem odbytych studiów w języku niemieckim w Polsce lub za granicą).

Koszty nauki

Studia I stopnia 
Opłata rejestracyjna 50 zł
Opłata rekrutacyjna przy podpisaniu umowy o naukę - 350 zł
czesne
studia stacjonarne: 500 zł miesięcznie (12 rat)
studia niestacjonarne: 400 zł miesięcznie (12 rat)
Przy opłacie za rok lub semestr z góry zapłacisz mniej.
szczegóły opłat: http://www.wsjo.pl/studia-i-stopnia/rekrutacja/

Studia II stopnia
Opłata rejestracyjna 50 zł
Opłata rekrutacyjna przy podpisaniu umowy o naukę - 350 zł (zwolnieni są absolwenci studiów I stopnia w WSJO)
opłata za 1 semestr:
- studia stacjonarne - 2700 zł 
- studia niestacjonarne - 2400 zł

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl