Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

61-806 Poznań
ul. Św. Marcin 59
tel: 61 663 62 64
http://www.wsjo.pl
info@wsjo.pl
GG: 3061590
Skype: wsjo.pl

Stypendia

Stypendium socjalne

Studenci studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą się ubiegać o stypendium socjalne. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru.

W roku akademickim 2016/2017 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie mogła przekroczyć kwoty 1043,90 PLN netto. Próg dochodu na rok akademicki 2017/18 zostanie ustalony we wrześniu 2017. Stypendium wynosi kilkaset złotych w zależności od wysokości dochodu – od 500 zł do 750 zł.

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu wynajmu mieszkania – o taki dodatek mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym i posiadające dokument poświadczający, iż zamieszkują w akademiku lub wynajmują stancję. Stypendium wypłacane jest jako dodatek do stypendium socjalnego (czyli dla osób z odpowiednimi dochodami) i wynosi 230 zł miesięcznie.

Stypendium za wyniki w nauce

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, może otrzymać student, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,20,
lub może wykazać się:

osiagnięciami naukowymi

osiągnięciami artystycznymi

wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% studentów danego kierunku. W roku akademickim 2016/2017 wysokość jednej raty stypendium wynosiła od 100 zł do 700 zł.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek studenta, który należy złożyć w terminie do dnia 31 października (na semestr zimowy) lub do dnia 10 marca (na semestr letni).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązane są do złożenia wniosku oraz do dostarczenia kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności organu, który orzeczenie wydał.

Do organów orzekających niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności należą przede wszystkim Powiatowe lub Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które ustalają stopnie niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny). Innymi orzeczeniami branymi pod uwagę są te wydane przez lekarzy orzeczników ZUS, komisje lekarskie KRUS oraz komisje lekarskie MON i MSWiA (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z poźn. zm.).
W roku akademickim 2016/2017 stypendium wynosiło 340,00 zł miesięcznie.

Praktyki i staże

Dobra komunikacja, umiejętność pracy w zespole, aktywność i zaangażowanie oraz znajomość języków obcych to najczęściej poszukiwane cechy przez pracodawców wg badań Szkoły Głównej Handlowej, Amerykańskiej Izby Handlu w Polsce oraz Ernst & Young. Polska jest także coraz atrakcyjniejszym krajem dla zagranicznych inwestorów i przedsiębiorstw. W związku z tym rynek pracy intensywnie poszukuje młodych ludzi z bardzo dobrą znajomością języków obcych: języka angielskiego lub niemieckiego jako języka bazowego oraz drugiego języka - mniej popularnego, takiego jak: szwedzki, norweski, hiszpański, japoński czy chiński.

Wyższa Szkoła Języków Obcych oferuje konkretne umiejętności językowe (aż 10 języków do wyboru) na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Dodatkowo w ramach studiów filologicznych studenci nabywają zdolności komunikacyjne, które ułatwiają efektywne porozumiewanie się zarówno w języku obcym jak i polskim. Co więcej, nasze studia to mocny fundament, na którym można dalej budować swój rozwój w różnych dziedzinach realizując studia II stopnia, studia podyplomowe czy specjalistyczne szkolenia.

Współpraca z zagranicą

Wyjazdy zagraniczne

Program Erasmus –Każdy student może wyjechać do wybranej uczelni europejskiej na 1 semestr i tam kontynuować wybrany kierunek studiów.

Uczelnie partnerskie:

Universität Kassel (Niemcy)
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (Niemcy)
Universidad de Córdoba (Hiszpania)
Universidad de Murcia (Hiszpania)
Universidad de Castilla − La Mancha (Ciudad Real, Hiszpania)
Universidad de Almería (Hiszpania)
Universidad de León (Hiszpania)
Universidad de Huelva (Hiszpania)
Universidad de Vigo (Hiszpania)
Universidad de La Rioja (Logroño, Hiszpania)
Universidad de Deusto (Bilbao)
Universidad de Sevilla (Sevilla)

Programu 2+2 polski licencjat i brytyjski dyplom BA zrealizowany w University of Huddersfield.

Szczegóły na temat wyjazdów zagranicznych można znaleźć na stronie internetowej: www.bwz.wsjo.pl

Studia orientalne w WSJO - Sinologia, japonistyka, koreanistyka to studia oryginalne i niezwykłe. Nauka polega nie tylko na opanowaniu języka, ale także na głębokim zrozumieniu kultury i sposobu myślenia ludzi z krajów azjatyckich. Dla Europejczyka niełatwym zadaniem jest opanowanie poprawnej wymowy i gramatyki w językach orientalnych. Jeszcze większym wyzwaniem jest sztuka pisania – to zadanie wymagające doskonałej pamięci wzrokowej oraz odrobiny talentu plastycznego.
Czy taki trud może okazać się opłacalny? Z pewnością tak, jeżeli tylko lubisz uczyć się języków obcych, nie obawiasz się egzotycznych podróży i masz smykałkę do interesów.

Studenci japonistyki interesują się nie tylko samym językiem, ale także kulturą, stylem życia i obyczajami panującymi w Kraju Kwitnącej Wiśni. Z tego względu cyklicznie organizowane są w WSJO Dni Kultury Japońskiej, które są okazją do poszerzenia wiedzy o obyczajach panujących w Japonii. W świat tego wyjątkowego kraju wprowadzają gości przygotowane przez studentów prezentacje -.m.in. na temat tradycyjnej muzyki japońskiej, niezwykłych japońskich wynalazków, różnic kulturowych dzielących Japonię i kraje Zachodu. Z dużym entuzjazmem przyjmowane są pokazy kaligrafii przygotowane przez nauczyciela pisma japońskiego i studentów. Uczestnicy pokazów mogą nie tylko dowiedzieć się więcej na temat sztuki pisania, ale także własnoręcznie zapisać kilka znaków japońskiego alfabetu fonetycznego.

Ogromną ciekawość wzbudza pokaz strojów japońskich – jest to jedyna okazja, aby podziwiać oryginalne jedwabne japońskie kimona wraz z przepięknymi dodatkami oraz trudną sztukę zakładania tego wyjątkowego stroju.

Uwieńczeniem imprezy jest pokaz Iaido - wschodniej sztuki walki, który wzbudza wśród zgromadzonych niemałe emocje. Intensywne przeżycia po pokazie walki łagodzi przepiękny pokaz sztuki układania bukietów – Ikebany. Niecodzienne spotkanie z kulturą Japonii budzi zawsze duże zainteresowanie wśród wszystkich przybyłych, dla wielu z nich spotkania te są impulsem do podjęcia studiów japonistycznych w WSJO.

Studenci sinologii od kilku lat wyjeżdżają do Chin, aby tam poznawać arkana trudnej sztuki mówienia i pisania w języku chińskim. Dzięki specjalnym stypendiom mają szansę na wyjazd na wybraną chińską uczelnię. Kwota ze stypendium jest wystarczająca na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i przelotu do Chin. Uczelnia wspiera studentów sinologii w tej inicjatywie, wprowadzając specjalny system zaliczania semestrów, co pozwala im ukończyć studia w standardowym terminie bez wydłużania czasu trwania studiów.
Jak wspominają studenci po powrocie z Azji, oprócz studiów nad językiem i kulturą doświadczają tam niezwykle ciepłego przyjęcia ze strony mieszkańców.


Szczegóły na temat wyjazdów zagranicznych można znaleźć na stronie internetowej: www.bwz.wsjo.pl
 

Warunki studiowania

Biblioteka

TAK

Sala komputerowa

TAK

Stołówka

TAK

Akademik

NIE

Basen

NIE

Biuro karier

TAK

Laboratorium

NIE

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

TAK

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl