Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 69
tel: 34 361 07 26, 34 325 02 81
http://www.pcz.pl

Opis

Politechnika Częstochowska jest uczelnią z 65-letnią tradycją, najstarszą i największą w regionie. Posiada 6 Wydziałów:

Politechnika Częstochowska jest nowoczesną i dobrze wyposażoną Uczelnią posiadającą bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia. Politechnika Częstochowska nie tylko kształci kadrę inżynierską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający rozwój miasta i regionu, dzięki potencjałowi intelektualnemu, prowadzonej współpracy z gospodarką, przemysłem, władzami samorządowymi oraz organizacjami kulturalnymi w regionie.

Wszystkie Wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a pięć z nich  - do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się obecnie w ramach 28 kierunków studiów około 11 tysiąca studentów, którzy mają do wyboru ponad  100 specjalności.

Co roku w Politechnice Częstochowskiej przybywa kilka nowych kierunków. W roku akademickim 2012/2013 uruchomione zostały nowe kierunki studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria chemiczna i procesowa, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna oraz recykling materiałów. W następnym roku uruchomiono dwa dodatkowe  kierunki: automatyka i robotyka oraz przedsiębiorczość w Internecie.

Wszystkie inżynierskie kierunki studiów oferowane przez Politechnikę Częstochowską posiadają akredytację Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) w Brukseli, co oznacza, że po ukończeniu studiów absolwenci mogą uzyskać tytuł inżyniera europejskiego.

Na naszej Uczelni, wzorem większości szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej, obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich.

Dzięki uczestnictwu Politechniki Częstochowskiej m.in. w 7. Programie Ramowym, w Mechanizmie Norweskim oraz w programach edukacyjnych LLP-ERASMUS, studenci mogą wyjeżdżać na studia do partnerskich uczelni zagranicznych.

Politechnika rozszerza swoją ofertę dydaktyczną dla tych, którzy chcą studiować w języku angielskim, zarówno młodzieży zagranicznej, jak i znających języki obce Polaków.

W ramach European Faculty of Engineering prowadzony jest nabór na studia w języku angielskim w zakresie:

- Computer Modelling and Simulation,
- Business and Technology,
- Intelligent Energy,
- Biotechnology for Environmental Protection,
- Modelling and Simulation in Mechanics,
- Computational Intelligence and Data Mining,
- Management and Production Engineering,
- Management.

Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, trzy domy akademickie, a także Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe, stołówkę oraz kluby studenckie.

Od 1997 roku Uczelnia wydaje własne czasopismo środowiska akademickiego „Politechnika Częstochowska”.

Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej specjalizują się w edytorstwie technicznej książki naukowej, publikując monografie, podręczniki akademickie, skrypty i pomoce dydaktyczne.

Politechnikę Częstochowską opuściło dotychczas ponad 70 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.

Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia oferowanemu przez naszą Uczelnię jej absolwenci trafiają do różnorodnych branż przemysłowych, zakładają własne firmy lub robią karierę w polityce czy administracji.

Politechnika Częstochowska dobrze kształci swoich studentów, jej absolwenci są przygotowani do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój nauki i techniki. 

http://www.pcz.pl/kandydat/

http://www.pcz.pl/pl/studia-i-i-ii-stopnia

Władze

Władze Uczelni w kadencji 2012-2016:

prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron – Rektor

prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz – Prorektor ds. nauki

dr hab. inż. Andrzej Rusek prof. PCz – Prorektor ds. nauczania

dr hab. inż. Jacek Przybylski prof. PCz – Prorektor ds. rozwoju    

mgr inż. Katarzyna Pikuła – Kanclerz

Lokalizacja

Dział Nauczania

42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69, pok. 109

tel. 34 325 02 81, 34 325 04 50

e-mail: d_nauczania@adm.pcz.czest.pl

 

Wydział Budownictwa

42-201 Częstochowa, ul. Akademicka 3,

tel. 34 325 09 31

www.bud.pcz.czest.pl

e-mail: rekrutacja@bud.pcz.czest.pl

 

Wydział Elektryczny

42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 17,

tel. 34 325 08 22

www.el.pcz.pl

e-mail: rekrutacja@el.pcz.czest.pl

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 21,

tel. 34 325 05 60

www.wimii.pcz.pl

e-mail: rekrutacja@wimii.pcz.pl

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 19,

tel. 34 325 07 13

www.wip.pcz.pl

e-mail: dziekanat@wip.pcz.pl

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73,

tel. 34 325 04 66

www.is.pcz.czest.pl

e-mail: rekrutacja@is.pcz.czest.pl

 

Wydział Zarządzania

42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 19b,

tel. 34 325 04 22

www.zim.pcz.czest.pl

e-mail: rekrut@zim.pcz.czes.pl

 

 

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl