Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 69
tel: 34 361 07 26, 34 325 02 81
http://www.pcz.pl

Kierunki i specjalności

Wykaz kierunków i specjalności w roku akademickim 2015/2016

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Kierunek: budownictwo         

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:       

- konstrukcje budowlane i inżynierskie

- technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie

- architektura w budownictwie

 

Kierunek: budownictwo         

studia niestacjonarne I  stopnia inżynierskie, 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie, 2-letnie, 4 semestry

specjalności:       

- konstrukcje budowlane i inżynierskie

- technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie

- architektura w budownictwie

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Kierunek: elektrotechnika

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

- elektroenergetyka

- instalacje elektryczne w budownictwie

- komputeryzacja i robotyzacja procesów

 

Kierunek: elektrotechnika      

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

- elektroenergetyka

- instalacje elektryczne w budownictwie

- komputeryzacja i robotyzacja procesów

 

Kierunek: informatyka           

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- informatyka techniczna

- technologie internetowe i techniki multimedialne

- bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych

 

Kierunek: informatyka           

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-letnie, 3 semestry (po studiach I stopnia inżynierskich)

specjalności:

- systemy i sieci komputerowe

- inżynieria obrazu i grafika komputerowa

 

Kierunek: informatyka           

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry (po studiach I stopnia licencjackich)

specjalności:

- modelowanie i symulacje w zarządzaniu 

 

Kierunek: informatyka           

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- informatyka techniczna

- technologie internetowe i techniki multimedialne

- bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych

 

Kierunek: informatyka           

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry (po studiach I stopnia inżynierskich)

specjalności:

- systemy i sieci komputerowe

- inżynieria obrazu i grafika komputerowa

- modelowanie i symulacje w zarządzaniu

 

Kierunek: elektronika i telekomunikacja           

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:                             

- cyfrowe przetwarzanie sygnałów

- elektronika układowa

 

Kierunek: elektronika i telekomunikacja           

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:                             

- cyfrowe przetwarzanie sygnałów

- elektronika układowa

 

Kierunek: automatyka i robotyka

Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

Specjalności:

- automatyzacja procesów

- systemy sterowania w elektroenergetyce odnawialnej

 

Kierunek: automatyka i robotyka

Studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

Specjalności:

- automatyzacja procesów

- systemy sterowania w elektroenergetyce odnawialnej

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI

Kierunek: informatyka           

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:       

- inżynieria oprogramowania

- programowanie aplikacji internetowych

- sieci komputerowe

 

Kierunek: informatyka           

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry (po studiach I stopnia inżynierskich)

specjalności:

- aplikacje biznesowe i bazy danych

- informatyka finansowa

- inżynieria oprogramowania

- sieciowe technologie informacyjne  

- zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych

- techniki wizualizacji i modelowania grafiki

- computational intelligence and data minig (studia w języku angielskim)

 

Kierunek: informatyka           

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry (po studiach I stopnia licencjackich)

specjalność:

- informatyka finansowa

 

Kierunek: informatyka           

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- inżynieria oprogramowania

- programowanie aplikacji internetowych

- sieci komputerowe

 

Kierunek: informatyka           

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:       

- aplikacje biznesowe i bazy danych

- informatyka finansowa

- inżynieria oprogramowania

- sieciowe technologie informacyjne  

- zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych

 

Kierunek: matematyka

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:       

- matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

- matematyka przemysłowa

 

Kierunek: matematyka

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:       

- matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

- matematyka przemysłowa

 

Kierunek: mechanika i budowa maszyn       

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

- inżynieria samochodowa

- komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

- przetwórstwo tworzyw polimerowych

- spawalnictwo

 

Kierunek: mechanika i budowa maszyn       

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

- inżynieria cieplna i samochodowa

- komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

- przetwórstwo tworzyw polimerowych

- spawalnictwo

- modelling and simulation in mechanics (studia w języku angielskim)

 

Kierunek: mechanika i budowa maszyn       

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

- inżynieria cieplna i samochodowa

- komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

- przetwórstwo tworzyw polimerowych

- spawalnictwo

 

Kierunek: mechanika i budowa maszyn       

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

- inżynieria cieplna i samochodowa

- komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

- przetwórstwo tworzyw polimerowych

- spawalnictwo

 

Kierunek: mechatronika         

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:       

- projektowanie systemów mechanicznych

- systemy sterowania

 

Kierunek: inżynieria biomedyczna    

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- informatyka medyczna

- inżynieria rehabilitacyjna

 

Kierunek: energetyka            

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- rozproszone systemy energetyczne

 

Kierunek: energetyka            

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- energetyka konwencjonalna

- energetyka niekonwencjonalna

 

Kierunek: energetyka            

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- rozproszone systemy energetyczne

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW

Kierunek: metalurgia  

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:       

- odlewnictwo

- wytwarzanie i przetwórstwo metali

 

Kierunek: metalurgia  

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- metalurgia ekstrakcyjna

- przeróbka plastyczna materiałów

- odlewnictwo

- recykling metali i ochrona środowiska

- informatyka stosowana

- technika cieplna

- zarządzanie inżynierskie

- metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali nieżelaznych, rzadkich i szlachetnych

 

Kierunek: metalurgia  

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:       

- metalurgia ekstrakcyjna i odlewnictwo

- przeróbka plastyczna i ochrona środowiska

 

Kierunek: metalurgia

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- metalurgia ekstrakcyjna

- metalurgia ekstrakcyjna i przeróbka plastyczna 

 

Kierunek: inżynieria materiałowa     

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:       

- materiały metaliczne i ceramiczne

- materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty

- materiały i handel

 

Kierunek: inżynieria materiałowa     

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- materiały metaliczne i ceramiczne

- materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji          

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

- zarządzanie systemami produkcyjnymi

- inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie

- inżynieria produkcji w ekorozwoju

- informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji

- inżynieria produkcji odlewniczej

- inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie i odlewanych

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji          

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- logistyka w zarządzaniu

- inżynieria produkcji w ekorozwoju

- zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi

- informatyka w zarządzaniu

- inżynieria produkcji odlewniczej

- inżynieria produkcji

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji          

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

- inżynieria produkcji odlewniczej

- inżynieria produkcji w ekorozwoju

- inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie

- zarządzanie systemami produkcyjnymi

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- logistyka w zarządzaniu

- inżynieria produkcji odlewniczej

- inżynieria produkcji w ekorozwoju

- inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie

- zarządzanie systemami produkcji

- informatyka w zarządzaniu

 

Kierunek: fizyka techniczna   

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:       

- fizyka komputerowa

- inżynieria medyczna

- nanomateriały i nanotechnologie

- optyka okularowa

 

Kierunek: fizyka techniczna   

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- fizyka komputerowa

- inżynieria medyczna

- nanomateriały i nanotechnologie

- optometria

 

Kierunek: fizyka techniczna   

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:       

- nanomateriały i nanotechnologie

- fizyka komputerowa

- optyka okularowa

 

Kierunek: fizyka techniczna   

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:       

- optometria

 

Kierunek: inżynieria biomedyczna    

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:       

- biomateriały

- informatyka medyczna

- aparatura medyczna

 

Kierunek: inżynieria biomedyczna    

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów      

specjalności:

- biomateriały

- informatyka medyczna

- aparatura medyczna

 

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy    

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

    

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy    

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów      

 

Kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa           

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:       

- ekstrakcja i recykling metali

- chemia żywności

- chemia kosmetyków

 

Kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów      

specjalności:       

- ekstrakcja i recykling metali

- chemia żywności

- chemia kosmetyków

 

Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

    

Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów      

 

Kierunek: recykling materiałów

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:       

- recykling materiałów metalicznych

- recykling materiałów niemetalicznych

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII

Kierunek: inżynieria środowiska       

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:       

- ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery

- inżynieria energii

- innowacyjne technologie i zarządzanie  środowiskiem

- zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

- biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów

 

Kierunek: inżynieria środowiska       

studia stacjonarne II stopnia magisterskie1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:       

- ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery

- inżynieria energii

- technologia wody i ścieków

- zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

- biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów

 

Kierunek: inżynieria środowiska       

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie (profil praktyczny) 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:       

- ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery

- zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i zagospodarowanie odpadów

 

Kierunek: inżynieria środowiska

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów      

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalność:

- urządzenia sanitarne


Kierunek: energetyka

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie (profil praktyczny) 4-letnie, 8 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

 

Kierunek: biotechnologia        

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalność:        

- biotechnologia środowiska

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 

Kierunek: zarządzanie

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa

- przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

- zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi

- zarządzanie kadrami

 

Kierunek: zarządzanie

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:       

- zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa

- przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

- administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

- zarządzanie kadrami

- rachunkowość w zarządzaniu

- zarządzanie finansami i bankowość

- zarządzanie nieruchomościami

- marketing w turystyce

 

Kierunek: zarządzanie

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa

- przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

- zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi

- zarządzanie kadrami

 

Kierunek: zarządzanie

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa

- przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

- administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

- zarządzanie kadrami

- rachunkowość w zarządzaniu

- zarządzanie finansami i bankowość

- zarządzanie nieruchomościami

- marketing w turystyce

 

Kierunek: management (studia w języku angielskim)

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji          

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- zarządzanie produkcją i jakością

- zarządzanie rozwojem i konsulting

- informatyka w zarządzaniu

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

- zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle

- zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

 

Kierunek: management and production engineering (studia w języku angielskim)          

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji          

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry       

specjalności:

- doskonalenie procesów produkcyjnych  i usługowych

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

- informatyka w zarządzaniu

- zarządzanie rozwojem i konsulting

- zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle

 

Kierunek: management and production engineering (studia w języku angielskim)          

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji          

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

- zarządzanie produkcją i jakością

- zarządzanie rozwojem i konsulting

- informatyka w zarządzaniu

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

- zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle

- zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

- doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

- informatyka w zarządzaniu

- zarządzanie rozwojem i konsulting

- zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle

 

Kierunek: logistyka      

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:       

- systemy logistyczne

- zarządzanie transportem

- inżynieria procesów logistycznych

 

Kierunek: logistyka      

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:       

- zarządzanie i inżynieria transportu

- inżynieria systemów logistycznych

 

Kierunek: logistyka      

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:       

- zarządzanie łańcuchami dostaw

- zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji

- zarządzanie informacją logistyczną

 

Kierunek: logistyka      

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:       

- systemy logistyczne

- zarządzanie transportem

- inżynieria procesów logistycznych

 

Kierunek: logistyka      

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:       

- zarządzanie i inżynieria transportu

- inżynieria systemów logistycznych

 

Kierunek: logistyka      

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:       

- zarządzanie łańcuchami dostaw

- zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji

- zarządzanie informacją logistyczną

 

Kierunek: zdrowie publiczne

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna

- zarządzanie w ochronie zdrowia

 

Kierunek: zdrowie publiczne

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- zarządzanie w ochronie zdrowia

- programy zdrowotne i aktywacja osób starszych i niepełnosprawnych

 

Kierunek: zdrowie publiczne  

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

 

Kierunek: zdrowie publiczne

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

- zarządzanie w ochronie zdrowia

- programy zdrowotne i aktywacja osób starszych i niepełnosprawnych

 

Kierunek: filologia       

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:       

- angielski język biznesu

- niemiecki język biznesu

 

Kierunek: finanse i rachunkowość    

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

- finanse i bankowość

- analityk finansowy

- rachunkowość

- inwestycje i nieruchomości

- systemy informatyczne w finansach i rachunkowości

 

Kierunek: finanse i rachunkowość    

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:       

- finanse i bankowość

- analityk finansowy

- rachunkowość

- inwestycje i nieruchomości

- systemy informatyczne w finansach i rachunkowości

 

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy    

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:       

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną  pracy

- edukacja w zakresie BHP

 

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy    

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:       

- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną  pracy

- edukacja w zakresie BHP

 

Kierunek: gospodarka przestrzenna                   

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalność:

- zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych

- zarządzanie energią i środowiskiem

- równowaga przestrzenna i ekoturystyka

                                                 

Kierunek: gospodarka przestrzenna                   

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalność:

- zarządzanie rozwojem jednostek samorządowych

- zarządzanie energią i środowiskiem

- równowaga przestrzenna i ekoturystyka

 

Kierunek: Przedsiębiorczość w Internecie

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

 

Kierunek: Przedsiębiorczość w Internecie

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrówSTUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Politechnika Częstochowska oferuje kształcenie w języku angielskim w następujących specjalnościach:

Biotechnology for Environmental Protection – specjalność organizowana w ramach  Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, umożliwiająca absolwentom wykorzystanie najnowszych osiągnięć biotechnologii w ochronie środowiska.

Business and Technology – specjalność organizowana w ramach Wydziału Zarządzania, przygotowująca specjalistów posiadających zarówno wiedzę techniczną, jak i ekonomiczną oraz potrafiących w sposób twórczy reagować na szybko zmieniające się potrzeby technologii i organizacji.

Computer Modelling and Simulation – specjalność organizowana w ramach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, kształcąca specjalistów komputerowego modelowania urządzeń i procesów technologicznych.

Inteligent Energy – specjalność organizowana w ramach współpracy Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, przygotowująca specjalistów z zakresu inżynierii energii, potrafiących twórczo wykorzystywać najnowszą wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, na studiach II stopnia, zostały otwarte dwie specjalności w języku angielskim na kierunku informatyka oraz mechanika i budowa maszyn:

Modelling and Simulation in Mechanics – kształci specjalistów w zakresie zaawansowanej mechaniki materiałów (ciał stałych, płynów, materiałów złożonych np. polimerów) jak również dynamiki systemów technicznych oraz ich matematycznego opisu pozwalającego na ich modelowanie oraz symulacje.

 

Computational Intelligence and Data Mining – skierowana jest do zainteresowanych nowoczesnymi metodami sztucznej inteligencji, w szczególności inteligencją obliczeniową i jej zastosowaniami oraz eksploracją wielkich danych.

 

Politechnika Częstochowska prowadzi studia II stopnia w języku angielskim na Wydziale Zarządzania na kierunku Management – absolwent kierunku zarządzanie II stopnia posiada umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym małej lub średniej wielkości oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Równocześnie uzyskuje w czasie studiów wiedzę z obszaru ekonomii, rachunkowości i finansów, marketingu oraz Public Relations, która pozwala samodzielnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, dbać o jego stały rozwój, jednocześnie kształtując wizerunek firmy na zewnątrz we współpracy z mediami.

Na Wydziale Zarządzania prowadzone są także studia stacjonarne I i II stopnia w języku angielskim na kierunku: Management and Production Engineering.

 

Celem Politechniki Częstochowskiej jest kształcenie przyszłych inżynierów, którzy nie tylko zdobędą fachową wiedzę z zakresu wybranego kierunku studiów, ale także biegle opanują techniczny i biznesowy język angielski, tak potrzebny na współczesnym rynku pracy.


www.efe.pcz.pl

e-mail: iso@adm.pcz.pl

 

 

e‑learning 

Studiowanie w Politechnice Częstochowskiej wiąże się z praktycznym wykorzystywaniem w procesie kształcenia najnowszych technologii informatycznych oraz nowoczesnych metod dydaktycznych. Wynika to m.in. z faktu, że część zajęć dydaktycznych realizowana jest e‑learningowo, czyli z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.

E‑learning to forma nauczania wspierająca tradycyjne podejście do prowadzenia zajęć, która jest realizowana z pomocą narzędzi do komunikacji internetowej (m.in. takich jak e‑mail, forum dyskusyjne, czat, komunikator internetowy, telefonia internetowa, wideokonferencja). Zajęcia w trybie e‑learningowym mogą być odbywane w dogodnym czasie i miejscu (z dostępem do sieci Internet), bazują na sprawnej interakcji realizowanej na płaszczyźnie wykładowca‑student oraz mają charakter multimedialny i indywidualny (dostosowany do możliwości poszczególnych studentów). W dobie powszechnego korzystania z serwisów społecznościowych (takich, jak np. facebook.com czy Google+), nasza Uczelnia dysponuje internetową platformą e‑learningową (http://e-learning.pcz.pl), która stanowi połączenie serwisu społecznościowego i narzędzia służącego do efektywnie prowadzonego nauczania. Należy podkreślić, że studenci przy okazji nabywania w ramach zajęć prowadzonych e‑learningowo wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzonego przedmiotu, uczą się przy okazji także obsługi systemu e‑learningowego. Jest to o tyle ważne, że zdobyte w ten sposób doświadczenia będą mogli wykorzystywać w obsłudze innych platform e‑learningowych, wykorzystywanych poza uczelnią np. w zakresie nauki języków obcych.

Warto nadmienić, że oferta edukacyjna Politechniki Częstochowskiej, obejmująca zajęcia prowadzone w trybie e‑learningowym, jest z każdym rokiem akademickim systematycznie poszerzana.

Więcej informacji na temat e‑learningu w Politechnice Częstochowskiej można znaleźć na stronie internetowej http://oko.pcz.pl/ .

 

Zasady rekrutacji

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej
w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów:

- stacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia

- niestacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia

w poszczególnych jednostkach tj.:

Wydział Budownictwa

kierunek:

- budownictwo

Wydział Elektryczny

kierunek:

- elektrotechnika

- informatyka

- elektronika i telekomunikacja

- automatyka i robotyka

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

kierunek:

- mechanika i budowa maszyn

- mechatronika

- matematyka

- informatyka

- inżynieria biomedyczna

- energetyka

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

kierunek:

- fizyka techniczna

- inżynieria materiałowa

- metalurgia

- zarządzanie i inżynieria produkcji

- inżynieria biomedyczna

- inżynieria bezpieczeństwa

- bezpieczeństwo i higiena pracy

- inżynieria chemiczna i procesowa

- recykling materiałów

Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

kierunek:

- inżynieria środowiska

- ochrona środowiska

- energetyka

- biotechnologia

Wydział Zarządzania

kierunek:

- zarządzanie

- zarządzanie i inżynieria produkcji

- logistyka

- zdrowie publiczne

- filologia

- bezpieczeństwo i higiena pracy

- finanse i rachunkowość

- gospodarka przestrzenna

- przedsiębiorczość w Internecie

1.        Warunki formalne

1.1    Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są do złożenia w wyznaczonym terminie na poszczególne wydziały następujących dokumentów:

-        podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu, wydrukowanym z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK),

-        poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię świadectwa dojrzałości;

-        kandydaci na studia drugiego stopnia dodatkowo poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię dyplomu ukończenia studiów,

-        potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, 

-        poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię dowodu osobistego,

-        oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat,

-        aktualne 3 zdjęcia legitymacyjne kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W związku z prowadzoną rekrutacją internetową, złożenie ww. dokumentów będzie poprzedzone rejestracją kandydatów w systemie IRK.

1.2    Złożenie przez kandydata ww. dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych.

1.3    Kandydaci na studia I stopnia – obywatele polscy oraz osoby nie będący obywatelami polskimi, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli ukończyli szkołę średnią za granicą, składają zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo..

1.4    Do zagranicznego świadectwa, o którym mowa w punkcie 1.3, należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie o nostryfikacji chyba, że zostanie ono uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej.

1.5    Kandydaci na studia II stopnia – obywatele polscy oraz osoby nie będący obywatelami polskimi, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach obywateli polskich, jeżeli ukończyli uczelnię za granicą, składają zalegalizowany lub opatrzony apostille zagraniczny dyplom ukończenia studiów lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.

1.6    Do zagranicznego dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w punkcie 1.5,  należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie o nostryfikacji chyba, że zostanie on uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów lub za uprawniający do podjęcia studiów II stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.

1.7    Jeżeli podczas rekrutacji nie zostanie złożone zaświadczenie o nostryfikacji, o którym mowa w punkcie 1.4 i 1.6 kandydat zobowiązany jest do jego dostarczenia w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca, również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora Politechniki Częstochowskiej.

1.8    Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) następuje w trybie przewidzianym w art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych oraz pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).

2.       
Kryteria kwalifikacji na studia

2.1    Rekrutację na studia przeprowadza i decyzję o przyjęciu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

2.2    Podstawą decyzji o przyjęciu na studia I stopnia, jest wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

2.2.1   matematyka – poziom podstawowy (M) lub rozszerzony (MR), przy czym w przypadku:

a)    kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (MR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się  x 2,

b)   kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (M) i rozszerzonym (MR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady punktu 2.2.1 a),

c)    kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki liczba punktów M wynosi 20%;

2.2.2   język polski (JP) –  poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;

2.2.3   język obcy nowożytny (JO) – poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;

2.2.4   dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (wg tabeli nr 1) – poziom podstawowy (D) lub rozszerzony (DR) przy czym w przypadku:

a)    kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie rozszerzonym (DR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się  x 2,

b)   kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie podstawowym (D) i rozszerzonym (DR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady punktu 2.2.4 a),

c)    kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego  liczba punktów D wynosi 20%.

2.3    Dla kandydatów na studia, absolwentów z tzw. „starą maturą” wskaźnik rekrutacyjny,
o którym mowa w pkt. 2.2 uzyskuje się z przeliczenia wybranych ocen końcowych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły (matematyka, język polski, język obcy nowożytny – w przypadku dwóch języków będzie brana ocena lepsza) oraz oceny korzystniejszej z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych z tabeli nr 1.

2.4    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia na podstawie egzaminu maturalnego przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej składają poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię Dyplomu IB (International Baccalaureate) wydanego przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie. Przyjęcia kandydatów z Maturą Międzynarodową na studia stacjonarne  I stopnia odbywają się według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego, która decyduje o zakwalifikowaniu się na studia. Do obliczenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego ustala się następujące przeliczanie ocen z dyplomu IB, na liczby punktów (wg poniższej tabeli), stosując wagę 2:

  

Ocena

Liczba (%) punktów

Excellent

100

Very good

85

Good

70

Satisfactory               

55

Mediocre

30

2.5    Zasady uprawnień przyznawane laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia reguluje odrębna Uchwała  Senatu  Politechniki Częstochowskiej. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych będą przyjmowani na studia po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających udział w olimpiadzie.

3.        Zasady ustalania wskaźnika rekrutacyjnego

3.1 Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą:

3.1.1 procent M lub MR punktów za egzamin z matematyki obliczany zgodnie z pkt. 2.2.1 3.1.2 procent D lub DR punktów za egzamin maturalny z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych określonych w tabeli nr 1 obliczany zgodnie z pkt. 2.2.4

3.1.3 procent JP z wagą 0.8 punktów za egzamin z języka polskiego, w przypadku Wydziału Zarządzania obowiązywać będzie waga 1.0, a w przypadku Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii waga 0.5,

3.1.4 procent JO z wagą 0.8 punktów za egzamin z języka obcego nowożytnego, w przypadku zdawania na maturze dwóch języków obcych brany jest pod uwagę ten, z którego kandydat uzyskał lepszą ocenę. Wyjątek stanowi Wydział Zarządzania, gdzie obowiązywać będzie waga 1.0.

3.2 Dla kandydatów na studia  legitymujących się tzw. „starą” maturą ustala się następujące przeliczenie ocen na procent punktów dla dwóch skal ocen:

 

Ocena             % punktów                             Ocena             % punktów

     2                         30                                        3                         50

     3                         55                                        4                         75

     4                         70                                        5                         100

     5                         85

     cel                      100

 

Dla ustalenia procentu punktów M, JP, JO oraz z dodatkowych przedmiotów kwalifikacyjnych (D) z tabeli nr 1 uwzględnia się ocenę końcową z danego przedmiotu uzyskaną przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym:

a)   w odniesieniu do ocen z języka polskiego stosuje się wagę 0.8, na Wydziale Zarządzania obowiązywać będzie waga 1.0, a w przypadku Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii waga 0.5;

b)    do ocen z języka obcego nowożytnego stosuje się wagę 0.8, a w przypadku Wydziału Zarządzania wagę 1.0;

c)    z przedmiotów dodatkowych klasyfikacyjnych z tabeli nr 1 wybiera się ocenę lepszą;

d)   w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z matematyki ustala się procent punktów MR mnożąc liczbę punktów z egzaminu x 2;

e)  w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ustala się procent punktów DR mnożąc liczbę punktów z egzaminu x 2.

3.3 Na studia drugiego stopnia kandydatów kwalifikuje się na podstawie konkursu dyplomów. Jako dodatkowe kryterium Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może przyjąć:

-     dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – kierunek ukończonych studiów,

-     dla Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Elektrycznego – kierunek ukończonych studiów lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

-   dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – średnią ocen ze studiów I stopnia lub oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu,

-     dla Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii – wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

Kandydatów na  studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, którzy ukończyli studia I stopnia i uzyskali dyplom inżyniera lub licencjata w zakresie kierunków studiów innych niż te, na które ubiegają się o przyjęcie, przyjmuje się o ile
w trakcie realizacji studiów I stopnia uzyskali efekty kształcenia w zakresie następujących modułów:

Dla kierunku: Inżynieria Środowiska

- matematyki, fizyki, chemii, biologii, mechaniki płynów, termodynamiki technicznej, budownictwa, gospodarki wodnej i ochrony wód, instalacji sanitarnych i gazowych, ochrony powietrza, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, technologii wody i ścieków, gospodarki odpadami

zgodnie z efektami kształcenia zapisanymi w dokumencie „Program kształcenia dla kierunku Inżynieria Środowiska, I stopień kształcenia, który obowiązuje na Wydziale w roku akademickim, na który realizowana jest rekrutacja na studia.

Dla kierunku:

Ochrona Środowiska

- matematyki, fizyki, chemii, biologii, mikrobiologii, biochemii, geologii i geomorfologii, gleboznawstwa i ochrony gleby, hydrologii i gospodarowania wodą, meteorologii i klimatologii, ochrony powietrza, ochrony przyrody, oczyszczania wody i ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

zgodnie z efektami kształcenia zapisanymi w dokumencie „Program kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska, I stopień kształcenia, który obowiązuje na Wydziale w roku akademickim, na który realizowana jest rekrutacja na studia.

Dla kierunku: Energetyka

- matematyki, fizyki, chemii, mechaniki, mechaniki płynów, termodynamiki technicznej, wymiany ciepła, podstaw spalania, przetwarzania energii i paliw, automatyki, elektrotechniki i elektroniki, maszyn elektrycznych, technologii maszyn energetycznych, systemów i technologii energetycznych

zgodnie z efektami kształcenia zapisanymi w dokumencie „Program kształcenia dla kierunku Energetyka, I stopień kształcenia, który obowiązuje na Wydziale w roku akademickim, na który realizowana jest rekrutacja na studia.

Dla kierunku: Biotechnologia

- matematyki, fizyki, biofizyki, chemii (w tym podstaw chemii nieorganicznej, podstaw chemii organicznej), biologii, biologii molekularnej, mikrobiologii przemysłowej, biochemii, bioreaktorów, inżynierii bioprocesowej

zgodnie z efektami kształcenia zapisanymi w dokumencie „Program   kształcenia dla kierunku Biotechnologia,  I stopień kształcenia, który obowiązuje na Wydziale w roku akademickim, na który realizowana jest rekrutacja na studia.

Kandydaci, którzy nie uzyskali wszystkich (właściwych dla danego kierunku studiów) wymienionych w powyższej tabeli efektów kształcenia, mogą zostać przyjęci na studia II stopnia, jeżeli istnieje możliwość uzupełnienia brakujących efektów kształcenia w trakcie trwania  studiów II stopnia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.

4.        Wartość progowa wskaźnika rekrutacyjnego

Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany przez kandydata musi osiągnąć wartość progową, określoną dla każdego kierunku i typu studiów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, na podstawie liczby zgłoszeń oraz limitu przyjęć na dany kierunek i rodzaj studiów.

5.        Terminy i procedura

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustala i podaje do wiadomości szczegółową organizację rekrutacji, w tym:

-       termin i miejsce składania dokumentów przez kandydatów na studia,

-       termin ogłoszenia wyników rekrutacji,

-       informacje o naborze dodatkowym.

6.        Informacje dodatkowe

6.1    Rekrutacja na studia prowadzona jest na określone kierunki i rodzaje studiów.

6.2    Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych z powodu wyczerpania limitu miejsc, a przekroczyli wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego wpisywani są na listę rezerwową lub mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne.

6.3    Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy limitu przyjęć wówczas przekroczenie wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego może nie być warunkiem decydującym o przyjęciu na studia.

6.4    Przewiduje się możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016.

6.5    Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja  Rekrutacyjna. Rektor podejmuje decyzję w sprawach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach.

6.6    Lista osób przyjętych na studia jest sprawdzana i weryfikowana pod względem formalnym przed jej opublikowaniem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

6.7    Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje indywidualne odwołania od decyzji Komisji Wydziałowej złożone w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji o nie przyjęciu na studia jedynie w przypadku wskazania naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor zgodnie z wnioskiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

7.  Senat wyraża zgodę na realizację kształcenia zamawianego, w trybie art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 roku Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami).

 

Tabela nr 1. Wykaz dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych uwzględnianych
w postępowaniu kwalifikacyjnym dla wydziałów i kierunków studiów:

Wydział / kierunek studiów

Wykaz przedmiotów

Wydział Budownictwa

- budownictwo

-          fizyka z astronomią

-          lub chemia

-          lub technologia informacyjna (informatyka)

Wydział Elektryczny

-    elektrotechnika

-    informatyka

-    elektronika i telekomunikacja

-    automatyka i robotyka

-          fizyka z astronomią

-          lub informatyka

-          lub chemia

-          lub historia

-          lub geografia

Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki

-    informatyka

-    mechanika i budowa maszyn

-    mechatronika

-    matematyka

-    energetyka

-          fizyka

-          lub fizyka z astronomią

-          lub chemia

-          lub technologia informacyjna

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki

-    inżynieria biomedyczna

-          fizyka

-          lub fizyka z astronomią

-          lub chemia

-          lub technologia informacyjna

-          lub biologia

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

-    fizyka techniczna

-    inżynieria materiałowa

-    metalurgia

-    zarządzanie i inżynieria produkcji

-    inżynieria biomedyczna

-    inżynieria bezpieczeństwa

-    bezpieczeństwo i higiena pracy

-    inżynieria chemiczna i procesowa

-    recykling materiałów

-          fizyka z astronomią

-          lub chemia

-          lub biologia

-          lub technologia informacyjna (informatyka)

 

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska
i Biotechnologii

-  inżynieria środowiska

-  ochrona środowiska

-  biotechnologia

-          fizyka z astronomią

-          lub chemia

-          lub biologia

Wydział Inżynierii Środowiska
i Biotechnologii

-  energetyka

-          fizyka z astronomią

-          lub chemia

-          lub technologia informacyjna (informatyka)

Wydział Zarządzania

-  zarządzanie

-  logistyka

-  filologia

-  finanse i rachunkowość

-  przedsiębiorczość w Internecie

-          geografia

-          lub historia

-          lub wiedza o społeczeństwie

Wydział Zarządzania

-  zdrowie publiczne

-          biologia

-          lub chemia

-          lub geografia

-          lub technologia informacyjna (informatyka)

-          lub wiedza o społeczeństwie

Wydział Zarządzania

-    zarządzanie i inżynieria produkcji

-    bezpieczeństwo i higiena pracy

-          fizyka z astronomią

-          lub chemia

-          lub technologia informacyjna (informatyka)

Wydział Zarządzania

-    gospodarka przestrzenna

-          geografia

-          lub fizyka z astronomią

-          lub chemia

-          lub technologia informacyjna (informatyka)

 

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl