Uniwersytet Rzeszowski

35-959 Rzeszów
Al. Rejtana 16c
tel:  (17) 17 872 10 00
http://www.ur.edu.pl

Kierunki i specjalności
Kierunki w roku akademickim 2015/2016

architektura krajobrazu - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

biologia - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

ochrona środowiska - II stopnia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

odnawialne źródła energii1 - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

rolnictwo - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

technologia żywności i żywienie człowieka - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

ekonomia - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

dziennikarstwo i komunikacja społeczna - I stopnia stacjonarne

filologia angielska - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

filologia germańska - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

filologia polska - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

filologia rosyjska - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

edukacja techniczno-informatyczna - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne (3,5 letnie), II stopnia stacjonarne, niestacjonarne (1,5 roczne)

fizyka - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

fizyka techniczna - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne (3,5 letnie), II stopnia stacjonarne, niestacjonarne (1,5 roczne)

informatyka - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne (3,5 letnie), II stopnia stacjonarne, niestacjonarne (1,5 roczne), II stopnia stacjonarne, niestacjonarne (2 letnie)

informatyka i ekonometria1 - I stopnia stacjonarne (3,5 letnie)

inżynieria bezpieczeństwa - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne (3,5 letnie)

inżynieria materiałowa - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne (3,5 letnie), II stopnia stacjonarne, niestacjonarne (1,5 roczne)

matematyka - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

mechatronika - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne (3,5 letnie), II stopnia stacjonarne, niestacjonarne (1,5 roczne)

systemy diagnostyczne w medycynie1 - I stopnia stacjonarne (3,5 letnie)

dietetyka - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

elektroradiologia - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

fizjoterapia - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

kierunek lekarski – jednolite magisterskie 6-letnie stacjonarne, niestacjonarne

pielęgniarstwo - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

położnictwo - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

ratownictwo medyczne - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

zdrowie publiczne - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

nauki o rodzinie - I stopnia stacjonarne

pedagogika - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

administracja - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

prawo - jednolite magisterskie (5 letnie) stacjonarne, niestacjonarne

archeologia - I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne

historia - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

kulturoznawstwo - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

politologia - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

praca socjalna - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

socjologia - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

turystyka historyczna i kulturowa - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

muzeologia - I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne

filozofia - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej

grafika - jednolite magisterskie (5 letnie) stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne

turystyka i rekreacja - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

wychowanie fizyczne - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

biotechnologia - I stopnia stacjonarne, niestacjonarne (3,5 letnie), II stopnia stacjonarne, niestacjonarne (1,5 roczne)

 
[1] Decyzję o uruchomieniu kierunku podejmie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 

Zasady rekrutacji
wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl