Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

20-209 Lublin
ul. Projektowa 4
tel:  (81) 81 749 17 77
http://www.wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Kierunki i specjalności
W roku akademickim 2017/2018 Uczelnia otrzymała także dofinansowanie z EFS na dostosowanie programów kształcenia w ścisłej współpracy z pracodawcami do potrzeb społeczno-gospodarczych na kierunku Psychologia oraz Finanse i Rachunkowość. Dofinansowanie obejmuje do 30% wysokości czesnego.

Oznaczenia symboli:

S - stacjonarne
NZ - niestacjonarne zaoczne
NW - niestacjonarne wieczorowe
X - poziom studiów dostępny na danym kierunku

Szczegółowe informacje o rekrutacji: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl


Studia anglojęzyczne komercyjne
(study in english)

Zarządzanie – I stopnia

Logistyka – I stopnia

Pielęgniarstwo – I stopnia

Informatyka – I stopnia

Ekonomia - II stopnia

Transport –II stopnia

Uruchomione zostaną również, w ramach projektów europejskich, bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców, prowadzone w całości w języku angielskim na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, Informatyka I stopnia, Zarządzanie I stopnia oraz Ekonomia II stopnia. Dla obcokrajowców przewidziane są „stypendia” na pokrycie kosztów utrzymania.


Studia anglojęzyczne
bezpłatne (study in english)

Zarządzanie – I stopnia

Pielęgniarstwo – I stopnia

Informatyka – I stopnia

Ekonomia - II stopnia

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje o rekrutacji: www.rekrutacja.wsei.lublin.pl

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl