Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

20-209 Lublin
ul. Projektowa 4
tel:  (81) 81 749 17 77
http://www.wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Warunki studiowania

Co nas wyróżnia:

 • Najlepsza Uczelnia niepubliczna w regionie wg rankingów edukacyjnych
 • Atrakcyjna oferta kształcenia
 • Programy kształcenia rozwijające praktyczne umiejętności studenta opracowane we współpracy z praktykami biznesu i pracodawcami
 • Płatne praktyki i staże – krajowe i zagraniczne
 • Kadra dydaktyczna przekazująca nowoczesną i praktyczną wiedzę w sposób dostępny
 • Nowoczesna baza dydaktyczna (12 000 m2)


Dlaczego warto studiować w WSEI:

 • Stypendium rektorskie, socjalne, specjalne i kredyty, stypendia WSEI, stypendium Kanclerza WSEI oraz stypendia z Funduszu Stypendialnego Fundacji „OIC Poland” i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi pozwalają w pełni pokryć koszt studiów
 • Wysokie stypendia na kierunkach zamawianych
 • Płatne praktyki wakacyjne i staże absolwenckie (uzyskane wynagrodzenie wystarczy na pokrycie kosztów studiów)
 • Certyfikaty menadżerskie, językowe, informatyczne (Cisco Academy, Oracle Academy, Microsoft IT Academy)
 • Objęcie europejskim systemem transferu punktów (European Credit Transfer System – ECTS)
 • Treningi adaptacyjne dla studentów I roku przygotowujące do samodzielnej pracy i efektywnej nauki w systemie akademickim
 • Dodatkowe, bezpłatne lektoraty z języka specjalistycznego i zajęcia w języku angielskim
 • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych
 • Dogodny system opłat za czesne i bonifikaty rodzinne w czesnym
 • Obniżki czesnego na studia na drugim kierunku
 • Możliwość odpracowania czesnego w administracji Uczelni i realizowanych przez Uczelnię projektach
 • Własny akademik oraz możliwość korzystania z zakwaterowania w domach studenckich wszystkich uczelni lubelskich
wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl