Wybierz stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu nauk społecznych. Zajmuje się badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych.

Wśród prekursorów współczesnej nauki o stosunkach międzynarodowych znajduje się  wielu myślicieli, którzy część swoich prac poświęcili zagadnieniom relacji między narodami, w szczególności kwestiom wojny i pokoju. Do tej grupy zaliczamy m.in. Platon, Arystoteles, Pierre Dubois, Ibn Chaldun, Niccolo Machiavelli, Paweł Włodkowic, Erazm z Rotterdamu czy Hugo Grocjusz.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 1. Przyszły student tego kierunku powinien wykazywać się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania.
 2. Niezbędne są także zainteresowania naukami politycznymi, prawnymi i ekonomicznymi.

Stosunki międzynarodowe można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na stosunkach międzynarodowych:

 • ekonomia
 • prawo
 • geografia polityczna i ekonomiczna
 • polityka gospodarcza
 • międzynarodowe stosunki kulturalne
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • organizacje międzynarodowe
 • polityka zagraniczna Polski

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności polityka i dyplomacja:

 • protokół dyplomatyczny i konsularny
 • zasady dyplomacji
 • sztuka negocjacji
 • techniki negocjacyjne

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i urzędach Unii Europejskiej
 • polskich placówkach dyplomatycznych
 • biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych
 • konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce
 • bankach
 • firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych
 • agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych
 • hotelach i biurach podróży
 • firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny
 • redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl