Towaroznawstwo

Towaroznawstwo, zwane inaczej naukami o jakości towarów i usług, uważane jest za pomost pomiędzy ekonomią a procesami produkcyjnymi.

Najstarsza nazwa, która odpowiada znaczeniu polskiego słowa towaroznawstwo, to mercerologia (nauka o towarach), która to nazwa pojawiła się w średniowieczu na uniwersytetach włoskich. Od tego czasu obserwuje się rozwój nauk o towarze, zarówno na świecie jak i w Polsce. Ostatnie trzydzieści lat historii nauki to między innymi także burzliwy rozwój nauk o towarze (źródło: http://www.ue.poznan.pl/).

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 1. Przyszły specjalista z tej dziedziny powinien przede wszystkim przejawiać zainteresowanie naukami ekonomicznymi, a także biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi.
 2. Ważne są także zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, dokładność i sumienność.

Towaroznawstwo można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat, inżynier), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na towaroznawstwie:

 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • wprowadzenie do zastosowania matematyki
 • metody analizy statystycznej
 • wprowadzenie do informatyki
 • chemia nieorganiczna
 • chemia analityczna
 • chemia organiczna
 • elementy fizyki i chemia fizyczna
 • analiza instrumentalna
 • biochemia
 • mikrobiologia
 • wstęp do towaroznawstwa
 • analiza sensoryczna
 • systemy komputerowe
 • podstawy organizacji i zarządzania
 • finanse przedsiębiorstw.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności: zarządzanie jakością:

 • zarządzanie jakością
 • metody i techniki zarządzania jakością
 • towaroznawstwo opakowań
 • motywacja jakości
 • statystyczne sterowanie procesem
 • towaroznawstwo artykułów przemysłowych
 • towaroznawstwo artykułów spożywczych.

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako specjaliści:

 • kształtowania jakości towarów i usług,
 • kontroli jakości procesów technologicznych
 • jakości oraz ochrony środowiska.

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl