Zarządzanie publiczne

Podstawowe cele studiów na kierunku zarządzanie publiczne to kształcenie specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit oraz dostarczenie wiedzy w dziedzinie funkcjonowania organizacji szeroko rozumianego sektora publicznego.

Zakres przedmiotów i ich sekwencja pozwalają kandydatowi zdobyć wiedzę z praktycznie każdego obszaru zarządzania publicznego.
Kształcenie w ramach kierunku zarządzanie publiczne oferuje studentowi możliwość rozwijania aktywnych postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej, jak i zespołowej, wspiera kreatywność oraz rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii.

Absolwenci kierunku zarządzanie publiczne będą przygotowani do pełnienia funkcji administracyjnych w administracji publicznej: rządowej i samorządowej oraz w jej jednostkach organizacyjnych, jak również będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne dla kadr organizacji sektora publicznego i non-profit. Uzyskana w trakcie studiów wiedza może być również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych w administracji publicznej.

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy na nastepujacych stanowiskach: przedstawiciel władzy samorządowej, zawodowy działacz organizacji pozarządowej, wyższy urzędnik samorządowy, specjalista administracji publicznej, specjalista do spraw administracji i rozwoju, asystent dyrektora, asystent parlamentarny, asystent zarządu, sekretarz konsularny, pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu, kierownik biura, specjalista administracji publicznej, polityk.


wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl