kierunek ekonomiczno-prawny

opis

Kierunek ekonomiczno-prawny wpisuje się w obszar nauk społecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).

Jest to kierunek łączący dwie wydaje się odrębne dziedziny nauki, a mianowicie: dziedzinę nauk ekonomicznych oraz dziedzinę nauk prawnych. Przesłanką do utworzenia niniejszego kierunku studiów jest zaproponowanie studentom kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych zarówno dla dyscyplin naukowych/ kierunków kształcenia, takich jak, prawo oraz ekonomia, ale również finanse, nauki o zarządzaniu czy nauki o administracji.

Istniejące możliwości kształcenia (studiowanie odrębnie na kierunku prawo, ekonomia czy zarządzanie), nie umożliwiają jednoczesnego uwzględnienia szeregu procesów, zjawisk i zależności z pogranicza ekonomii i prawa, właściwych dla współczesnego, dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa. Umożliwienie studiowania powyższego kierunku studiów w sposób istotny wpisuje się w sygnalizowane problemy, gdyż kształtują absolwenta jako aktywnego uczestnika procesów gospodarczych i społecznych. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

organizacja

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na kierunku:

 • Podstawy prawniczego i ekonomicznego języka angielskiego
 • Wychowanie fizyczne/Ergonomia
 • Technologie informatyczne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wprowadzenie do teorii prawa
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo prywatne
 • Ekonomia
 • Polityka gospodarcza
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość
 • Prawo finansowe
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Prawo karne skarbowe
 • Zastosowanie ekonomii w prawie
 • Współpraca sektora publicznego i sektora prywatnego
 • Finanse i bankowość
 • Marketing
 • Analiza ekonomiczna
 • Zarządzanie projektami
 • Gospodarowanie zasobami ludzkimi
specjalności

Na tym kierunku można wybrać dwie spacjalności:

 • sektor publiczny
 • sektor prywatny
profil absolwenta

Absolwent kierunku ekonomiczno-prawnego, specjalność sektor publiczny, jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach sektora publicznego, głównie w instytucjach administracji centralnej, jak i samorządowej, m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli, w regionalnych izbach obrachunkowych, w jednostkach samorządu terytorialnego, w urzędach i w izbach skarbowych, a także organach celnych. Może także pracować w firmach świadczących usługi publiczne, realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego oraz zajmować się wdrażaniem budżetu zadaniowego oraz kontrolą zarządczą.

Absolwent kierunku ekonomiczno-prawnego, specjalność sektor prywatny, potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach sektora prywatnego. Posiada również niezbędną wiedzę, umiejętności do otworzenia własnej firmy i zajęcia się jej finansami i księgowością. Posiada także wiedzę niezbędną do objęcia stanowisk kierowniczych. Po ukończeniu studiów i spełnieniu pozostałych, wymaganych przepisami prawa warunków absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do uzyskania następujących uprawnień i certyfikatów: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradca podatkowy, biegły rewident.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~UxAVyPBvl9k  2017-06-14 08:59:44
I could read a book about this without finding such real-world aphcraopes!
 
 
~karo  2016-03-28 19:33:09
Ktoś może studiuje ten kierunek na UEP i mógłby coś powiedzieć na ten temat?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl