zarządzanie rozwojem*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Profil kształcenia w ramach tej specjalności ma przygotować kadrę kierowniczą do pracy głównie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, nastawionych na rozwój, a także w instytucjach usługowych np. w bankach, biurach projektowych, firmach konsultingowych oraz agencjach rządowych i instytucjach odpowiedzialnych za politykę prorozwojową w ramach Unii Europejskiej.

Wiedza zdobyta przez studentów podczas studiów jest szczególnie przydatna w następujących obszarach działalności przedsiębiorstw: produkcja, badania i rozwój, planowanie, innowacje, wynalazczość, zarządzanie projektem, finansowanie projektów, zarządzanie produktem, linią produktów, projektowanie, controlling.

profil absolwenta

Stanowiska kierownicze zajmowane przez absolwentów mogą dotyczyć głównie:

  • zarządzania firmą produkcyjną lub usługową,
  • zarządzania produktem i linią produktów,
  • wynalazczości i postępu,
  • działalności badawczo-rozwojowej,
  • controllingu.

Absolwenci są też dobrze przygotowani do pracy w doradztwie gospodarczym (consultingu), bankach, ośrodkach badawczo-rozwojowych, agencjach i instytucjach zajmujących się modernizacją oraz rozwojem. Mogą też pracować w administracji rządowej i samorządowej oraz agendach Unii Europejskiej.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl