przedsiębiorczość i inwestycje

opis

Celem studiów na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje jest, z jednej strony przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin naukowych (wiedza interdyscyplinarna), a z drugiej rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia małego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego lub rozwijania kariery lokalnego lidera - kreatora przedsięwzięć gospodarczych i inicjatyw w lokalnej społeczności.

Celem jest także kształtowanie krytycznego rozumienia zjawisk i procesów ekonomicznych, ich uwarunkowań oraz posługiwanie się metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie i wykorzystywania do tego różnych instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich. Studia mają także na celu przygotowanie absolwentów do realizacji własnych pomysłów biznesowych w formie małej firmy - uzyskania kompetencji w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej i umiejętność jej prowadzenia (kierowania) w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.

profil absolwenta

Absolwent, otrzymując tytuł zawodowy licencjata, jest przygotowany do założenia i rozwijania własnego biznesu, przejęcia biznesu rodzinnego, pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych i innych organizacjach typu instytucje wspierania przedsiębiorczości. Może także pełnić rolę lidera przedsiębiorczości lokalnej np. na wsi, w małej miejscowości.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl