strategie rozwoju biznesu*

opis

Specjalność na kierunku ekonomia.

Specjalność przeznaczona jest dla przyszłych menedżerów i ekspertów rozumiejących potrzeby współczesnych przedsiębiorstw. Podczas studiów zwraca się uwagę na konieczność zmian w przedsiębiorstwie, stałe dążenie do doskonalenia działania, rolę dynamiki otoczenia w stymulowaniu rozwoju i wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania.

organizacja

W grupie przedmiotów kierunkowych plan nauczania obejmuje takie przedmioty jak: zarządzanie rozwojem organizacji, gospodarka przestrzenna, przedsiębiorczość i innowacje, ekorozwój, wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, rozwój kapitału ludzkiego. Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe zapewniają zdobycie nowoczesnej i pogłębionej wiedzy w zakresie zarządzania rozwojem przedsiębiorstw. Oferowane są następujące przedmioty: zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, finansowanie rozwoju, kierowanie zmianami, rynek firm doradczych, lobbying, fuzje i przejęcia, rozwój integracji europejskiej, doradztwo personalne, prawo handlowe, rozwój regionalny, internalizacja iglobalizacja gospodarki, doradztwo rolnicze, wywiad gospodarczy. Oprócz tradycyjnych form nauczania stosowane są także formy aktywne, jak: projekty własne, prezentacje, konwersatoria, analiza przypadków.

profil absolwenta

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedze teoretyczną oraz znajomość wielu praktycznych problemów zarządzania przedsiębiorstwem i sposobów ich rozwiązywania.

 

możliwości rozwoju

Absolwenci mogą podjąć prace w przedsiębiorstwach przemysłowych, developerskich, handlowych, w bankach, agrobiznesie, firmach konsultingowych. Są również przygotowani do podjęcia własnej działalności.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl