rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi*

opis

Specjalność na kierunku finanse i rachunkowość.

Specjalność Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi adresowana jest do studentów pragnących znaleźć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych na różnych szczeblach organizacji biznesu. Wskazane jest aby osoba wybierająca tę specjalność prezentowała wysokie wartości etyczne i wykazywała chęć ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.


organizacja

Przedmioty specjalnościowe umożliwiają:

 • nabycie umiejętności z zakresu identyfikacji i analizy kosztów banku komercyjnego,
 • nabycie umiejętności z zakresu identyfikacji i analizy kosztów towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • zdobycie wiedzy na temat stosowanych przez przedsiębiorstwa metod pomiaru dokonań oraz praktycznych umiejętności sporządzania oceny efektów dokonań przedsiębiorstwa oraz interpretacji uzyskanych wyników,
 • zdobycie umiejętności posługiwania się komputerowym arkuszem kalkulacyjnym przy rozpatrywaniu efektów podejmowania decyzji menedżerskich,
 • zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania firmy międzynarodowej oraz metod i technik stosowanych w celu jej sprawnego zarządzania,
 • zdobycie wiedzy o istniejących w ustawodawstwie polskim różnicach między rachunkowością bilansową a rachunkowością podatkową,
 • zdobycie wiedzy na temat roli planowania i budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • zapoznanie się z zasadami etyki dotyczącymi rachunkowości, uregulowaniami prawnymi i zasadami nadzoru korporacyjnego i publicznego,
 • zaznajomienie z rolą rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania i kontroli decyzji podczas zarządzania usługami turystycznymi w warunkach wolnego rynku,
 • zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego ewidencjonowania operacji gospodarczych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych w warunkach gospodarki rynkowej,
 • zdobycie wiedzy na temat istoty i roli strategicznej rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania strategicznego oraz różnych jej koncepcji, modeli i instrumentów,
 • zdobycie wiedzy na temat zadań i reguł rewizji finansowej i badania sprawozdań finansowych.
profil absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nabywa umiejętności wykorzystywania rachunkowości i finansów w sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Może on podjąć pracę na stanowiskach wyższego szczebla zarządzania w działach finansowo-księgowych i pracować jako: główny księgowy, controller, dyrektor finansowy. Jest on również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zdobyta w trakcie studiów wiedza ułatwi także uzyskanie uprawnień do prowadzenia biura rachunkowego jak i będzie stanowiła dobrą podstawę do dalszych przygotowań w procedurze egzaminacyjnej na biegłego rewidenta.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl