gospodarowanie nieruchomościami*

opis

Specjalność na kierunku ekonomia.

W ramach specjalności "Gospodarowanie nieruchomościami" prowadzone są przedmioty o zróżnicowanym charakterze. Omawiane są problemy związane z rynkiem nieruchomości, rynkiem inwestycyjno-budowlanym, zarządzaniem nieruchomościami oraz wyceną nieruchomości. Obok tematyki ekonomicznej, w ramach prowadzonych przedmiotów, poruszana jest tematyka techniczna, dzieki czemu studenci poznają podstawy technik budowlanych, kosztorysowania, oraz geodezji i geologii inżynierskiej.

organizacja

Specjalność „Gospodarowanie nieruchomościami" obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
• tworzenie nowych zasobów nieruchomości w aspekcie ekonomicznym, prawnym i technicznym
• struktura i efektywność procesów inwestycyjnych: inwestycje, decyzje co do kierunków inwestowania, metody i rachunek wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych, fazy procesu inwestycyjnego, metody oceny sprawności procesów inwestycyjnych, ryzyko i niepewność w działalności inwestycyjnej, proces inwestycyjny a kształtowanie środowiska;
• zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi: organizacja i finansowanie działalności inwestycyjnej, dobór form organizacyjnych realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i metod zarządzania procesami inwestycyjnymi;
• rynek nieruchomości: specyfika rynku, nieruchomość jako towar, formy władania nieruchomościami, rodzaje transakcji, instytucje rynku nieruchomości i ich funkcjonowanie, podmioty rynku nieruchomości, marketing w sferze nieruchomości, nieruchomości a rynek papierów wartościowych;
• zarządzanie nieruchomościami budowlanymi i gruntowymi: formy gospodarowania nieruchomościami, eksploatacja nieruchomości, remonty i modernizacja nieruchomości budowlanych, rewaloryzacja nieruchomości zabytkowych, nakłady i źródła finansowania gospodarki nieruchomościami, uczestnicy procesu zarządzania nieruchomościami i relacje (prawne, ekonomiczne) zachodzące między nimi, ubezpieczenia majątkowe i opodatkowanie nieruchomości;
• wycena nieruchomości i przedsiębiorstw: cel wyceny, zakres wyceny, metody i procedury wyceny;
• podmioty gospodarcze w sferze inwestycji i gospodarki nieruchomościami: tworzenie przedsiębiorstwa, opracowanie biznesplanu, gospodarka czynnikami wytwórczymi przedsiębiorstwa, zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza ekonomiczno-finansowa.

profil absolwenta

Absolwenci po ukończeniu tej specjalności wyposażeni zostaną w wiedzę o ekonomice procesu inwestycyjnego, zasobach i rynku nieruchomości, metodach wyceny obiektów budowlanych oraz zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi. Nadto ukończenie tej specjalności ułatwia absolwentom postępowanie przy staraniach o uzyskanie państwowych licencji w trzech zawodach, wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a mianowicie:
• rzeczoznawca majątkowy,
• pośrednik w obrocie nieruchomościami,
• zarządca nieruchomości.
Posiadanie powyższych licencji zawodowych w umożliwia utworzenie i prowadzenie własnej firmy w tych dziedzinach.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl