rachunkowość i doradztwo finansowe*

opis

Specjalność na kierunku ekonomia.

organizacja

Wybrane zagadnienia omawiane na specjalności ekonomia menedżerska:

 • mikroekonomia,
 • matematyka,
 • polityka społeczna,
 • prawo,
 • socjologia,
 • ekologia społeczna.

 

profil absolwenta

Wiedza:

 • absolwent ma podstawową wiedzę w zakresie sposobów postrzegania oraz metod pomiaru i wyceny, a także zasad dokumentacji i ewidencji składników majątku, źródeł finansowania i zdarzeń gospodarczych w podmiotach gospodarczych, w tym m.in. w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • posiada ogólną wiedzę o formach i sposobach komunikowania informacji finansowych,
 • absolwent zna podstawowe zasady i mechanizmy oraz specyfikę prowadzenia gospodarki finansowej przez podmioty gospodarcze, jednostki sektora finansów publicznych i gospodarstwa domowe oraz podstawowe ryzyka towarzyszące tej gospodarce,
 • zna podstawowe metody, techniki analizy kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, metody, techniki wyceny prostych instrumentów finansowych; procedury, techniki i narzędzia kontroli sprawdzających i zarządczych oraz procedury, techniki i narzędzia postępowań audytowych,
 • posiada wiedzę w zakresie krajowego prawa gospodarczego, w tym bilansowego, finansowego, po-datkowego, bankowego, ubezpieczeniowego; wiedzę na temat struktury systemu finansowego oraz systemu podatkowego.

Umiejętności:

 • absolwent potrafi gromadzić dane finansowe o działalności gospodarczej i przetwarzać je w informacje finansowe w systemie rachunkowości oraz sporządzać wystandaryzowane sprawozdania finansowe, raporty i deklaracje,
 • posiada umiejętności przeprowadzenia wstępnej i wskaźnikowej analizy finansowej podmiotów gospodarczych, analizy ryzyka biznesowego podmiotów niefinansowych i finansowych związanego z partnerami gospodarczymi, jednostkami sektora finansów publicznych i gospodarstwami domowymi oraz analiz wycinkowych w obrębie gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych,
 • potrafi rozróżnić instrumenty finansowe oraz sposoby osiągania wymaganych parametrów bezpieczeństwa przez instytucje finansowe, wykorzystywania przez nie szans rozwojowych i kształtowania korzystnej pozycji na rynku w celu zwiększania zaufania publicznego,
 • potrafi przeprowadzić analizę konkurencyjnych ofert rynkowych produktów finansowych, uwzględniając preferencje klientów indywidualnych i instytucjonalnych; potrafi wykonywać proste czynno-ści kontrolne i audytowe.


Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl