zarządzanie finansami prywatnymi*

opis

Specjalność na kierunku finanse i rachunkowość.

Zarządzanie finansami prywatnymi stwarza bardzo szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy po studiach, ponieważ uczy praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania i zarządzania kapitałami osób prywatnych. Studia na tym kierunku kształcą przyszłych doradców w instytucjach finansowych typu asset management, private banking itp. obsługujących klientów indywidualnych, jak i specjalistów kształtujących portfele inwestycyjne.

Przygotowanie specjalistów z zakresu inwestowania i zarządzania finansami prywatnych inwestorów oraz doradztwa inwestycyjnego, podatkowego i finansowego. Nabywanie wiedzy z zakresu różnych form inwestowania na rynkach kapitałowych i ich efektywności, możliwych do wykorzystania przez prywatnych inwestorów, obejmując swoim zakresem: rynek akcji, obligacji, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, jak również private banking i lokaty alternatywne.

organizacja

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami:

  • Jak zachowują się inwestorzy prywatni w otoczeniu rynkowym? – wybrane przedmioty: prawidłowości i paradoksy rozwoju konsumpcji, oszczędności w rachunku gospodarstw domowych, private banking, finanse behawioralne, zachowanie konsumentów na rynku usług finansowych,
  • Jak zarządzać na rynku kapitałowym finansami prywatnymi? – wybrane przedmioty: analizy giełdowe, giełda jako instytucja alokacji kapitału, fundusze inwestycyjne, lokaty alternatywne, otwarte fundusze emerytalne, zarządzanie aktywami inwestorów indywidualnych,
  • Jak dokonywać wyborów na rynku? – wybrane przedmioty: wybór portfela aktywów, bankowość inwestycyjna, negocjacje, Inwestor Relations, pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia emerytalne i na życie, Private banking.
profil absolwenta

Absolwenci specjalności zarządzanie finansami prywatnymi moga pracować jako:

  • analitycy giełdowi,
  • analitycy w TFI/OFE i firmach pośrednictwa finansowego,
  • doradcy inwestycyjni i finansowi,
  • maklerzy,
  • doradcy w private banking, art banking, lokat alternatywnych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl