zarządzanie finansami osobistymi*

opis

Specjalność na kierunku finanse i rachunkowość.

Oferta specjalności stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby rynku finansowego, na którym identyfikuje się zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów w zakresie zarządzania finansami prywatnymi. Program specjalności umożliwia absolwentom świadczenie profesjonalnych usług doradczych z zakresu zarządzania majątkiem i finansami gospodarstw domowych.

W programie specjalności, poza obowiązkowymi przedmiotami kierunkowymi, uwzględniono zagadnienia z zakresu zachowań rynkowych gospodarstw domowych, zarządzania finansami osobistymi, marketingu instytucji finansowych oraz zarządzania mikrofirmą. Szczególny nacisk został położony na problematykę produktów oszczędnościowych, inwestycyjnych, kredytowych oraz ubezpieczeniowych oferowanych osobom indywidualnym oraz małym przedsiębiorcom. Uwaga została poświęcona również problematyce prawnej ochrony konsumenta oraz etyce prowadzenia działalności na rynku finansowym.


profil absolwenta

Absolwenci specjalności Zarządzanie finansami osobistymi są specjalistami biegle poruszającymi się w ofertach wszystkich instytucji działających na rynku finansowym, w szczególności zaś banków, biur maklerskich i zakładów ubezpieczeń. Znają bardzo dobrze mechanizm działania segmentów rynku finansowego oraz wszystkie występujące na tych rynkach instrumenty finansowe: podstawowe i pochodne wszelkich typów. 

Absolwenci posiadają również gruntowną wiedzę oraz umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów napotykanych przez klientów na rynku finansowym.  Atutem absolwentów specjalności na rynku pracy jest umiejętność świadczenia profesjonalnych usług doradczych z zakresu zarządzania finansami prywatnymi dla wymagających klientów instytucji finansowych. Studenci specjalności są przygotowywani do pracy w instytucjach finansowych takich jak banki i zakłady ubezpieczeń oraz instytucje pośrednictwa finansowego, oferujących produkty dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl