doradztwo inwestycyjne*

opis

Specjalność na kierunku finanse i rachunkowość.

Specjalność Doradztwo inwestycyjne ma przygotować studentów do pracy w charakterze analityków rynków finansowych i doradców inwestycyjnych. Doradca inwestycyjny i analityk rynków finansowych (papierów wartościowych) to jedne z najbardziej prestiżowych zawodów w nowoczesnej gospodarce. Do ich wykonywania niezbędne są specyficzne umiejętności oraz szeroka wiedza, których zdobycie umożliwi program specjalności.

Program rozwija i pogłębia zagadnienia funkcjonowania rynków finansowych oraz instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na tych rynkach, czyli obszar działalności zawodowej absolwentów specjalności. Uwzględnia zagadnienia portfela inwestycyjnego oraz zarządzania ryzykiem finansowym. Obejmuje także problemy fuzji i przejęć oraz charakterystykę instytucji wspólnego inwestowania. Ponadto prezentowane są: teoria inwestowania, finanse behawioralne oraz makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych. Poza przedmiotami obowiązkowymi program specjalności zawiera również szeroką ofertę przedmiotów do wyboru, które umożliwiają pogłębienie wiedzy zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami studentów.

profil absolwenta

Specjalność umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków finansowych oraz analizy instrumentów finansowych. Absolwenci specjalności potrafią zarządzać portfelem inwestycyjnym, oceniać różne rodzaje ryzyka finansowego i zarządzać nim w praktyce. Posiadają również umiejętność sporządzania analiz mikro- i makroekonomicznych oraz wyceny spółek. W prowadzonych analizach potrafią posługiwać się metodami ilościowymi. Ukończenie specjalności Doradztwo inwestycyjne umożliwi zdobycie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień doradcy inwestycyjnego.

Absolwenci tej specjalności mają szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w instytucjach finansowych prowadzących działalność inwestycyjną, tj. w bankach, funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych oraz towarzystwach ubezpieczeniowych. Mogą również podejmować pracę w domach maklerskich, firmach konsultingowych, a także w dużych przedsiębiorstwach. Instytucje te zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowanych specjalistów: analityków, konsultantów i doradców inwestycyjnych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl