zarządzanie bankiem*

opis

Specjalność na kierunku finanse i rachunkowość.

Studenci specjalności zarządzanie bankiem przygotowani są do pracy w bankach i we wszystkich innych instytucjach finansowych szeroko rozumianego systemu bankowego. Program studiów nasycony jest przedmiotami z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania pieniądza i systemów pieniężnych, polityki monetarnej, rynków, instrumentów i instytucji finansowych, organizacji zarządzania finansowego bankami, rachunkowości bankowej, prawa bankowego, dewizowego, czekowego, wekslowego, papierów wartościowych, a ponadto obejmuje zagadnienia analizy finansowej i oceny efektywności inwestycji dla celów kredytowych, zasady polityki depozytowej i kredytowej, zarządzanie aktywami i pasywami itp.

profil absolwenta

Absolwent tej specjalności jest fachowcem znającym dobrze wszystkie instytucje działające na rynku finansowym, w szczególności zaś banki, łącznie z bankiem centralnym i jego agendami. Zna bardzo dobrze mechanizm działania wszelkich segmentów rynku finansowego, tj. rynek dewizowy, rynek pieniężny i rynek kapitałowy oraz wszystkie występujące na tych rynkach instrumenty finansowe: podstawowe i pochodne wszelkich typów. Potrafi analizować wszystkie sprawozdania finansowe - tak przedsiębiorstw jak i instytucji finansowych, zarówno z punktu widzenia formalno-prawnego, jak i szczególnie z punktu widzenia treści ekonomicznych, które są istotne dla oceny wiarygodności i zdolności kredytowej analizowanego podmiotu. Jest ponadto specjalistą, który potrafi szybko znaleźć potrzebne mu do pracy informacje i dane liczbowe oraz zastosować nowoczesne narzędzia informatyczne do ich obróbki. Doskonale potrafi porozumiewać się przynajmniej w jednym języku obcym, przede wszystkim w angielskim, chociaż coraz częściej standardem jest znajomość dwóch języków obcych.

Opisane wyżej umiejętności i wiedza nabyta w trakcie studiów na specjalności Zarządzanie bankiem stanowią bardzo mocny argument w staraniach o atrakcyjne posady. Wielu absolwentów znajduje zatrudnienie w bankach komercyjnych i oddziałach Narodowego Banku Polskiego, gdzie szybko zdobywają stanowiska kierownicze, nierzadko tworząc od podstaw nowe wydziały lub inne jednostki organizacyjne banków, wchodząc w dziedziny dotychczas nieznane na rynku polskim, np. bankowość inwestycyjna, bankowość hipotetyczna, działalność bankowo-ubezpieczeniowa itp. Wielu absolwentów jest zatrudnionych w renomowanych spółkach konsultingowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych oraz instytucjach ubezpieczeniowych. Spora grupa trafia do przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych lub też sama prowadzi własne przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę fakt, że rynek finansowy w Polsce dopiero się rozwija - osoby, które dobrze wykorzystają okres studiów i możliwości, jakie zostały im stworzone, mają przed sobą dobre perspektywy.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~jPUUFL3hAX  2013-11-09 11:40:47
Keep these arteilcs coming as they've opened many new doors for me.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl