rachunkowość i rewizja finansowa*

opis

Specjalność na kierunku finanse i rachunkowość.

Studenci specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa zdobywają wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej (pomiar i ujęcie przebiegu działalności gospodarczej, odpowiednie przygotowanie danych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych), rachunkowości zarządczej (wykorzystanie rachunku kosztów w podejmowaniu decyzji) oraz rewizji finansowej (kontrola gospodarcza, badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, w tym analiza finansowa) w odniesieniu do różnych branż (działalność produkcyjna, handlowa, bankowa, ubezpieczeniowa, sektor publiczny).

W programie ujęto także zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania spółek (prawo spółek, prawo podatkowe, prawo dewizowe i prawo papierów wartościowych) oraz zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania jednostką gospodarczą (przedsiębiorczość, rozwój, kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, etyka biznesu, techniki negocjacji, audyt personalny), w tym problemy handlu zagranicznego i rachunkowości międzynarodowej. Prowadzenie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz badanie sprawozdań finansowych zaprezentowano w programie specjalności również przy zastosowaniu technik komputerowych, które są coraz bardziej przydatne i szeroko wykorzystywane w przedsiębiorstwie i przez biegłych rewidentów.

profil absolwenta

Studenci tej specjalności pozyskują wiedzę niezbędną dla każdego ekonomisty - pracownika podmiotu gospodarczego w otoczeniu rynkowym, poznają rzeczowe i finansowe oraz prawne uwarunkowania działalności gospodarczej różnych jednostek. W szczególności zyskują szerokie umiejętności począwszy od pomiaru i udokumentowania zdarzeń gospodarczych, poprzez zastosowanie procedur ich ewidencji, sporządzanie i badanie sprawozdania finansowego, aż do przyczynowo-skutkowej przeszłości oraz analizy prospektywnej, stanowiącej bazę dla podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. W warunkach konieczności uaktywnienia funkcji zarządzania w jednostce gospodarczej, wobec wyzwań gospodarczych i społecznych, program tej specjalności umożliwia także rozwój talentu przedsiębiorczości przyszłych pracowników, jako specyficznego zasobu ekonomicznego.

Studenci specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa mają szansę zdobycia interesującej pracy nie tylko w komórkach finansowo-księgowych każdej jednostki gospodarczej, bez względu na przedmiot działalności i formy organizacyjno-prawne, ale także w biurach doradztwa podatkowego i firmach audytorskich. Chętnie są także zatrudniani w administracji państwowej i samorządowej oraz w organach skarbowych. Absolwenci tej specjalności, z uwagi na szeroki zakres wiedzy ekonomicznej, mogą pełnić funkcje kierownicze w różnych dziedzinach działalności gospodarczej, są także bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia własnych firm, w tym również biur rachunkowych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl