doradztwo podatkowe*

opis

Specjalność na kierunku finanse i rachunkowość.

Program tej specjalności pozwala osiągnąć nie tylko wykształcenie ekonomiczne, ale w dużym stopniu także wykształcenie prawnicze, szczególnie w zakresie prawa podatkowego. W warunkach ciągle zmieniającego się prawa, jego zawiłości i powstających w związku z tym trudności w interpretacji przepisów prawa podatkowego, takie wykształcenie studenta specjalności Doradztwo podatkowe daje gwarancję dobrego przygotowania do wykonywania przez niego w przyszłości zawodu doradcy podatkowego. Oczywiście, aby móc ten wolny zawód wykonywać, należy zdobyć jeszcze odpowiednie doświadczenie praktyczne i zdać wymagane prawem egzaminy państwowe - program specjalności przygotowuje do tych egzaminów.

Podatki mają doniosłe znaczenie nie tylko dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, ale także dla podatników, w szczególności będących przedsiębiorcami. W programie specjalności Doradztwo podatkowe położony jest nacisk na te kwestie, których znajomość pozwoli na ochronę interesów podatnika. W szczególności przedstawione zostały: zagadnienia źródeł i wykładni prawa podatkowego, materialne prawo podatkowe, ordynacja podatkowa, poszczególne podatki (np. dochodowe, pośrednie, lokalne), prawo administracyjne, administracja podatkowa i kontrola skarbowa, postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji, status prawny doradcy podatkowego oraz prawo karne skarbowe. Te zagadnienia są osadzone w problematyce finansowej (np. wykład „Polityka finansowa") oraz rachunkowej (np. wykłady „Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych" oraz „Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego"), a także wzbogacone o specjalistyczne zagadnienia ekonomiczne. Studentom specjalności oferowane są również liczne wykłady do wyboru z zakresu finansów, rachunkowości i prawa, pozwalające im na swobodę w podjęciu decyzji w kwestii zdobycia dodatkowej wiedzy specjalistycznej.

profil absolwenta

Absolwent specjalności zdobędzie szczególne kwalifikacje, wyróżniające go od absolwentów innych specjalności uczelni ekonomicznych tym, że oprócz wykształcenia ekonomicznego zdobędzie gruntowną wiedzę prawniczą z zakresu prawa podatkowego, wzbogaconą o związane z nią specjalistyczne zagadnienia finansowe i rachunkowe. Będzie nie tylko ekonomistą, ale także specjalistą umiejącym interpretować przepisy prawa podatkowego i stosować je w praktyce.

Absolwent specjalności zdobędzie wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości i prawa, która ułatwi mu przygotowanie się do egzaminów na doradcę podatkowego. Znajomość problematyki podatkowej skutkuje tym, że absolwenci będą poszukiwanymi pracownikami przez prowadzących biura rachunkowe albo doradztwo podatkowe, przez przedsiębiorców podatników, a nawet przez urzędy skarbowe oraz inne organy administracji podatkowej.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►



Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl