ekonomia menedżerska*

opis

Specjalność na kierunku ekonomia.

Program specjalności Ekonomia menedżerska powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki, szczególnie przedsiębiorstw i instytucji publicznych, na profesjonalne kadry zdolne do podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych. Specjalność ta pozwala na zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, niezbędnej dla osób na stanowiskach kierowniczych.

Program Ekonomii menedżerskiej ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy z zakresu umiejętności podejmowania decyzji strategicznych dla rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia. Zdobyta wiedza umożliwia zrozumienie i interpretację rzeczywistości ekonomicznej i mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, ułatwia także praktyczne wykorzystywanie informacji gospodarczej i jej umiejętne przetwarzanie.

organizacja

Wybrane zagadnienia omawiane na specjalności ekonomia menedżerska:

  • mikroekonomia,
  • matematyka,
  • polityka społeczna,
  • prawo,
  • socjologia,
  • ekologia społeczna.
profil absolwenta
  • Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu kierunku ekonomia, zna podstawy metodologii nauk ekonomicznych, ma specjalistyczną wiedzę z zakresu metod analizy ekonomicznej, wykorzystania podstawowych narzędzi współczesnej ekonometrii, statystyki oraz informatyki i zastosowania ich w skali makroekonomicznej, regionalnej i w sektorze przedsiębiorstw.
  • Absolwent posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną.
  • Absolwent posiada umiejętności analityczne wspomagające proces podejmowania decyzji na szczeblu przedsiębiorstwa, w skali lokalnej i regionalnej w odniesieniu do makroekonomicznych tendencji.
  • Absolwent jest przygotowany do przeprowadzenia badań zjawisk makroekonomicznych, analiz sektorowych, badań marketingowych, badania opinii publicznej, prognozowania koniunktury gospodarczej, analizy technicznej i fundamentalnej rynku finansowego, wykorzystywania rynku terminowego do minimalizacji ryzyka transakcji i rozrachunków finansowych, oceny opłacalności finansowej projektów gospodarczych, analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, identyfikacji ryzyka na różnych płaszczyznach działalności gospodarczej, budowy i oceny planów krótkookresowych, rocznych i strategicznych przedsiębiorstwa, opracowania biznes planu, sporządzania deklaracji podatkowych.


Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl