archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

opis

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę oraz umiejętności pozwalających na zajmowanie się dokumentami, rozumianymi jako zapisy mające moc urzędową, prawną, dowodową, czy też kontrolną. Dla urzędów, instytucji oraz firm stanowią one niezbędne narzędzie skutecznego administrowania, zarządzania i kierowania. Takie znaczenie miały już pergaminowe dokumenty ze średniowiecza, przechowywane wieczyście w państwowych archiwach historycznych. Temu samemu służą dokumenty elektroniczne krążące w wirtualnej rzeczywistości systemów informatycznych. Trudno sobie bez nich wyobrazić nowoczesne zarządzanie w jakiejkolwiek dziedzinie. Tak np. bez „Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)” nie mogłoby by być mowy o unowocześnianiu polskiego państwa w XXI w. Zaś bez systemów typu „Entreprise Content Management (ECM)”, umożliwiających zautomatyzowane zarządzanie wszystkimi zasobami informacyjnymi, żadna z firm nie odniesie większego sukcesu na rynku.

Studia łączą kształcenie w zakresie archiwistyki tradycyjnej, nastawionej głównie na zachowywanie źródeł historycznych z nowoczesnym zarządzaniem dokumentacją (records management), ważną dziedziną zarządzania wiedzą i informacją (knowledge & information management). Zgodnie z jej zasadami, program studiów obejmuje postępowanie z dokumentami podczas ich całego tzw. „cyklu życiowego”. Absolwent jest też przygotowany do pracy z dokumentami w archiwach historycznych, gdzie na wieki spoczywa ważna część narodowego dziedzictwa kulturowego.

organizacja

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

profil absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i postawy do pracy z dokumentacją powstającą w instytucjach, firmach i organizacjach, pozostającą w obiegu, archiwizowaną na etapie przejściowym i wreszcie tą jej częścią, która trafia do archiwów tzw. wieczystych, czyli historycznych. Punktem wyjścia do tak pomyślanej formacji o profilu zawodowym jest dorobek rozwijającej się od dwóch stuleci archiwistyki, rozumianej jako dyscyplina naukowa oraz dziedzina praktyki. Wykształcenie absolwenta sięga też do dorobku ostatnich dziesięcioleci, gdy w wyniku rewolucji informacyjnej zaczęło się rozwijać nowe społeczeństwo postindustrialne. Powstało wiele nowych zawodów zajmujących się na różne sposoby pracą z informacją z wykorzystaniem nowych, rewolucyjnych możliwości wynikających z rozwoju technologii cyfrowych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl