przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie*

opis

Specjalność na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Specjalność dostarcza praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim, możliwościach wykorzystania funduszy pomocowych i regulacjach na europejskim rynku pracy oraz wiedzy o prawie dyplomatycznym i technikach prowadzenia negocjacji w dyplomacji gospodarczej. Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie obejmuje prawo europejskie określające zasady i przepisy (regulacje) wspólnego rynku, swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału, zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw oraz przepisy i warunki funkcjonowania wspólnej waluty euro.

Działania firm poza granicami Unii Europejskiej wymagają również znajomości regulacji polityki zewnętrznej UE. Specjalność dostarcza również wiedzy o innych państwach członkowskich, z którymi polskie firmy (a także instytucje administracji publicznej, edukacji, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia etc.) nawiązują kontakty i współpracę. W dyplomacji gospodarczej ważna jest znajomość struktur i funkcjonowania instytucji unijnych różnego szczebla, jak również międzynarodowych organizacji przedsiębiorstw, lobbingu przedsiębiorstw i instytucji dyplomacji gospodarczej, innych podmiotów wykonujących obecnie funkcje dyplomatyczne (np. regiony), modeli dyplomacji gospodarczej, krajowych i zagranicznych struktur dyplomacji gospodarczej. W tym sensie dyplomacja gospodarcza jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw funkcjonujących w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym UE i świata.

profil absolwenta

Absolwenci specjalności zatrudniani są w firmach doradczych (konsultingowych), przedsiębiorstwach, uczelniach, ośrodkach informacji o UE, ministerstwach, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz urzędach administracji unijnej, państwowej i samorządowej różnego szczebla m.in. na stanowiskach:

  • doradców ds. europejskich i pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej – poszukują źródeł finansowania i przygotowują wnioski o przyznanie funduszy i zarządzają projektami europejskimi,

  • doradców ds. szkoleń w zakresie funduszy europejskich (strukturalnych),

  • ekspertów w komisjach oceniających wnioski o dofinansowanie projektów z budżetu unijnego,

  • pracowników merytorycznych i administracyjnych w polskich urzędach różnego szczebla oraz instytucjach UE (Komisja Europejska, Parlament Europejski),

  • pracowników placówek dyplomatycznych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl