bankowość*

opis

Specjalność na kierunku finanse i rachunkowość.

Specjalność poświęcona jest różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego. Oferujemy solidne podstawy teoretyczne tych zagadnień, jednak szczególną uwagę zwracamy na kwestie praktyczne, związane z ofertą banków, poszczególnymi czynnościami i produktami bankowymi, pozyskiwaniem środków pieniężnych oraz inwestowaniem kapitałów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Obok zagadnień mikroekonomicznych, związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instytucjami kredytowymi, a także dotyczących współpracy banku z innymi podmiotami, poruszana jest tematyka systemów bankowych, międzynarodowych stosunków finansowych, systemów pieniężnych i walutowych oraz rynków finansowych.

profil absolwenta
  • Wysokiej jakości specjalista z dziedziny bankowości – teoretycznie przygotowany z zakresu szeroko rozumianej obsługi bankowej i finansowej klientów indywidualnych, jak i małych i dużych przedsiębiorstw (wybór najlepszej oferty bankowej, ocena i analiza potrzeb finansowych i zdolności kredytowej, znajomość technik sprzedaży oraz negocjacji).
  • Ekonomista dobrze zorientowany w zasadach funkcjonowania banków i innych pośredników finansowych (znajomość prawnych podstaw ich działalności, organizacji, finansów, rachunkowości, controllingu itp.).
  • Pracownik odpowiednio przygotowany do zajmowania stanowisk w pionie finansów każdego rodzaju przedsiębiorstwa, organizacji non-profit oraz administracji państwowej (znajomość zasad współpracy z bankiem, form rozliczeń bankowych, organizowanie zewnętrznych źródeł finansowania – kredytów, emisji papierów wartościowych, funduszy od organizacji międzynarodowych; ocena i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, racjonalizacja kosztów).
  • Pracownik niebankowych instytucji pośrednictwa finansowego – firmach leasingowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, w firmach doradztwa finansowego i konsultingu.
  • Analityk posiadający umiejętności szacowania ryzyka przeprowadzanych operacji finansowych oraz sposobów jego ograniczania.
  • Ekonomista cechujący się umiejętnością negocjacji prowadzących do efektywnego wykorzystania środków finansowych.
  • Pracownik wykazujący się przygotowaniem do samodzielnej pracy analitycznej oraz do pracy w zespole.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl