zarządzanie strategiczne*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Współczesne organizacje, stojące wobec wyzwań stawianych im przez coraz bardziej złożone i zmienne otoczenie, muszą poszukiwać kadr menedżerskich zdolnych sprostać tym uwarunkowaniom. Zarządzanie organizacją nie może bazować jedynie na intuicji zarządzających i skupiać się głównie na dostosowywaniu się do bieżących trendów. Aby osiągnąć wymierny sukces należy myśleć strategicznie i w oparciu o to myślenie zarządzać strategicznie organizacją. Zarządzanie strategiczne znajduje zastosowanie w podmiotach różnej wielkości, zajmujących się zarówno działalnością gospodarczą jak i non-profit, operujących tak na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Umiejętne zarządzanie strategiczne organizacją wiąże się przede wszystkim z rozwiązywaniem istotnych problemów decyzyjnych, zwłaszcza w zakresie planowania długookresowego oraz z opracowywaniem sposobów skutecznego wdrażania strategii.

profil absolwenta

Na specjalności kształci się przyszłych strategów przedsiębiorstw i innych organizacji.

Specjalność adresowana jest przede wszystkim do studentów mających aspiracje do obejmowania w przyszłości wyższych stanowisk menedżerskich bądź do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Warunkiem realizacji tych ambicji jest wiedza i umiejętności umożliwiające profesjonalne podejmowanie i realizowanie decyzji strategicznych.

Absolwent zdobędzie zatem wiedzę z zakresu analiz strategicznych, formułowania koncepcji rozwojowych, podejmowania decyzji strategicznych, procesów ich wdrażania, zarządzania zmianami, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi itp.

Jednocześnie rozwinie umiejętności kreatywnego myślenia, poszukiwania i przetwarzania informacji, podejmowania decyzji, zarządzania zespołami, motywowani pracowników i przekonywania ich do swych racji itp.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl