zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Specjalność umożliwia pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania różnymi jednostkami organizacyjnymi, bez względu na przedmiot i rodzaj działalności (biznesowej czy publicznej), jej formę organizacyjno – prawną, formę własności i wielkość organizacji. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i kształtują umiejętności menedżerskie, przygotowujące do realizacji różnorodnych zadań zarządczych związanych z:

  • prowadzeniem nowoczesnego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstw o różnych formach prawnych i własnościowych, o różnej wielkości);
  • kierowaniem jednostkami organizacyjnymi sektora publicznego (w takich sferach jak administracja państwowa i samorządowa, nauka, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, itd.).
profil absolwenta

Absolwenci tej specjalności posiadają kompetencje umożliwiające podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących zarówno szczebla strategicznego, jak i operacyjnego, w różnych sferach funkcjonowania organizacji biznesowych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) i podmiotów sektora publicznego. Mają umiejętności kierowania podmiotami i zespołami ludzkimi, planowania i organizowania pracy zespołowej, stosowania odpowiednich sposobów motywowania. Są przygotowani do zarządzania w warunkach ryzyka i niepewności, w warunkach internacjonalizacji (umiędzynarodowienia) działalności oraz w warunkach różnic kulturowych. Posiadają też rozbudzone zainteresowania poznawcze i badawcze, co przygotowuje ich do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich).


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl