biznes odpowiedzialny społecznie*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Studia na specjalności „Biznes odpowiedzialny społecznie” przygotowują studentów do pracy na średnich i wyższych stanowiskach menedżerskich w różnego typu przedsiębiorstwach i innych podmiotach rynku. Specjalność została przygotowana z myślą o osobach chcących pracować w nowym zawodzie związanym ze społeczną odpowiedzialnością biznesu na kierowniczych oraz samodzielnych stanowiskach. Dla tej grupy zawodowej miejscem pracy są działy CSR (Corporate Social Responsibility), działy komunikacji, marketingu, fundacje korporacyjne, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, agencje promocyjne, agencje konsultingowe.

profil absolwenta

Absolwenci specjalności „Biznes odpowiedzialny społecznie” są przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich w różnego typu przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych.

Absolwenci specjalności posiadają:

  • nowoczesną i specjalistyczną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz nauki o przedsiębiorstwie,
  • pogłębioną wiedzę dotyczącą prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie, a w szczególności planowania, organizowania oraz realizowania i dokonywania oceny skuteczności działań z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i innych podmiotów rynku,
  • wiedzę w zakresie zaawansowanych metod badań w poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz metodyki badań naukowych,
  • umiejętność prowadzenia negocjacji w biznesie,
  • umiejętność kształtowania relacji z różnymi podmiotami otoczenia z wykorzystaniem instrumentarium marketingowego, a w tym budowania współpracy przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych,
  • umiejętność komunikowania dokonań i zamierzeń firmy oraz innych organizacji w otoczeniu wielokulturowym,
  • umiejętność modelowania oraz przewidywania zjawisk i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i otoczeniu rynkowym przy zastosowaniu zaawansowanych metod ilościowych i jakościowych,
  • przygotowanie do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu zarządzania, a w tym w szczególności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • kompetencje w zakresie komunikowania wiedzy i umiejętności przy użyciu nowoczesnych środków przekazu informacji.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~e1udGAHGatH  2013-11-09 13:22:34
You really found a way to make this whole precoss easier.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl