zarządzanie przedsiębiorstwem*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Wobec coraz bardziej rosnącej złożoności działalności gospodarczej, dynamicznych zmian w otoczeniu, ale także zmiennego, co do miejsca i zakresu czynności, charakteru wykonywanej pracy, zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem nie może opierać się wyłącznie na intuicji i doświadczeniu kadry kierowniczej i pracowników.

W tych warunkach pojawia się zapotrzebowanie na nowy typ menedżera, dysponującego elastycznie odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia biznesu, zdolnego pracować na różnych szczeblach struktury organizacji i w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Potrafiącego pełnić funkcje specjalisty, ale także kierownika, w różnych przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach. Mogącego również z powodzeniem wykonywać zawód ekonomisty i organizatora w przedsiębiorstwach oraz instytucjach społecznych i administracyj¬nych. Przygotowanego do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

profil absolwenta

Aby absolwent tej specjalności był przygotowany do pełnienia takich funkcji musi zostać wyposażony w wszechstronną wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowania różnych rodzajów przedsiębiorstw oraz różnego typu instytucji i organizacji, działających w Unii Europejskiej oraz w skali globalnej, m.in. w zakresie: gospodarowania zasobami (rzeczowymi, osobowymi, finansowymi i informacyjnymi), w wymiarze strategicznym i operacyjnym, wewnętrznych i zewnętrznych warunków działania oraz problemów rozwoju. Uzyskuje on też wiedzę o tworzeniu własnej firmy i zarządzaniu nią.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl