zarządzanie marką*

opis

Specjalność na kierunku zarządzanie.

Specjalność została przygotowana z myślą o osobach zainteresowanych procesami kreowania i zarządzania marką w pełnym cyklu jej życia. Jej celem jest kształcenie specjalistów – menedżerów d.s. marki, koordynujących działania związane z planowaniem, organizacją, wdrażaniem i kontrolą przedsięwzięć w tym zakresie. Jej profil umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na pełnienie funkcji kierowniczych i wykonawczych o takim właśnie charakterze.

organizacja

Studenci specjalności otrzymują rozległą, praktyczną i nowoczesną wiedzę na temat zarządzania marką – przygotowania i wdrożenia skutecznej strategii marki oraz kontroli jej efektów. W trakcie studiów nabywają umiejętności związane z zarządzaniem marką produktową, marką korporacyjną oraz portfelem marek. Realizowany program pozwala im uświadomić sobie znaczenie decyzji podejmowanych w procesie zarządzania marką dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ułatwia zrozumienie istoty, charakteru, zakresu i możliwości wykorzystania różnorodnych metod i narzędzi w tym zakresie. W ramach specjalności szczególny nacisk jest kładziony na rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia i zdyscyplinowanego działania, zarówno samodzielnie, jak i w zespole oraz umiejętności sprawnego komunikowania się z przedstawicielami różnych działów i szczebli zarządzania w organizacji.

profil absolwenta

Absolwent specjalności:

  • jest przygotowany do pełnienia średnich i wyższych funkcji zarządczych w organizacji, m.in. na stanowisku tzw. brand managera i na stanowiskach pokrewnych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • dysponuje kompleksową wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji,
  • posiada wiedzę na temat zasadniczych procesów biznesowych oraz związanego z nimi aparatu pojęciowego, modeli zarządczych oraz aktualnych tendencji w teorii i praktyce gospodarczej w tym zakresie,
  • posiada specjalistyczną, nowoczesną wiedzę na temat stosowanych procedur oraz metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do kreowania kapitału marki i budowy jej wartości,
  • wykazuje się zdolnością krytycznego rozumienia wiedzy oraz jej praktycznego wykorzystania do opisu, analizy i oceny zjawisk występujących we wszystkich obszarach organizacji i jej otoczeniu,
  • wykazuje się zdolnością analitycznego myślenia i przewidywania, w tym zdolnością określania faktycznych potrzeb informacyjnych organizacji, gromadzenia potrzebnych danych, analizy informacji oraz jej kreatywnego wykorzystania w procesach zarządczych w zakresie marketingu i zarządzania marką,
  • posiada umiejętność podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym w zakresie kreowania oferty przedsiębiorstwa i zarządzania marką,
  • posiada umiejętności klarownego i logicznego formułowania opinii w mowie i piśmie, publicznego występowania, sprawnego komunikowania się z przedstawicielami różnych dziedzin oraz szczebli organizacyjnych, a także jednostek zewnętrznych, autoprezentacji, pracy w zespole i budowania relacji, obsługi komputera oraz posługiwania się językiem obcym, w tym językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania,
  • posiada wrażliwość etyczno-społeczną, jest otwarty na poglądy innych ludzi, charakteryzuje go zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności w środowisku pracy.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl