biznes międzynarodowy*

opis

Specjalność na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Kształcenie w ramach tej specjlaności kładzie nacisk na strategię i funkcjonowanie przedsiębiorstw międzynarodowych. W szczególności dotyczy to środowiska globalnego, regionalnego i lokalnego korporacji transnarodowych (ich działalności w zakresie handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych), strategii w sferze planowania i zaopatrzenia, produkcji, logistyki, marketingu, badań i rozwoju, finansów i controlingu, zarządzania kadrami oraz otoczeniem politycznym i ryzykiem. Przedmiotem wykładów i ćwiczeń konwersatoriów i warsztatów są zagadnienia form internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstwa (handel i jego rodzaje, sprzedaż licencji, franchising, leasing, kontrakt menadżerski, budowa zakładu pod klucz, spółka córka, joint venture, alianse strategiczne i przejęcia) oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym.

profil absolwenta

Absolwent specjalności biznes międzynarodowy powinien posiadać ogólną wiedzę teoretyczną w zakresie ekonomii międzynarodowej i zarządzania międzynarodowego. Powinien rozumieć i umieć analizować problemy gospodarcze, społeczne i polityczne w skali globalnej, regionalnej, krajowej i lokalnej. Powinien umieć rozwiązywać podstawowe problemy zarządzać, gromadzić, przetwarzać i przekazywać elektronicznie informacje. Powinien umieć pracować w zespołach złożonych z przedstawicieli różnych narodowości. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 i posługiwać się językiem specjalistycznym związanym z wykonywanym zawodem.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w różnych organizacjach związanych z biznesem międzynarodowym, w szczególności w przedsiębiorstwach krajowych prowadzących handel lub inwestycje zagraniczne, spółkach córkach koncernów transnarodowych w Polsce i zagranicą, w organach Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, w organach administracji rządowej i samorządowej związanych z działalnością zagraniczną.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl