architektura krajobrazu

opis

Architektura krajobrazu jest dziedziną nauki związaną z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne.

Początki architektury krajobrazu sięgają już czasów starożytnych. W Egipcie, na Dalekim Wschodzie, Cesarstwie Rzymskim ludzie zajmowali się kształtowaniem swojego najbliższego otoczenia tworząc ogrody. Dziedzina ta wraz z historią ludzkości przechodziła wiele istotnych przemian. Współczesna architektura krajobrazu jest młodą dziedziną nauk artystycznych jak i zawodowych, powstałą w XIX wieku. W 1899 roku założono Amerykańskie Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu (ASLA), a możliwość studiowania tego rodzaju kierunku zrodziła się w 1900 roku na Uniwersytecie Harvarda (źródło: Wikipedia).

W Polsce strefą dla jej rozwoju stało sie kilka ośrodków naukowych zlokalizowanych m.in.  w Krakowie na Politechnice Krakowskiej, we Wrocławiu na Uniwersytecie Przyrodniczym, w Warszawie w  Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w Poznaniu na Uniwersytecie Przyrodniczym, a także w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.

We współczesnym rozumieniu architektura krajobrazu jest powiązaniem trzech dziedzin:   

 • architektury,
 • urbanistyki,
 • planowania przestrzennego.

Przedmiotem architektury krajobrazu jest zarówno krajobraz miękki tj. tereny zieleni w których skład wchodzi roślinność wysoka i roślinność niska z całym wachlarzem różnorodności gatunkowej i odmianowej, jak i krajobraz twardy: nawierzchnie ulic i placów, schodów itp. oraz tzw. mała architektura: elementy zagospodarowania przestrzennego takie jak ławki, latarnie, kosze na śmieci, tablice informacyjne, barierki, itp.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • ze względu na twórczy charakter zawodu niezbędne są uzdolnienia plastycznie, duża wyobraźnia i umiejętność niekonwencjonalnego ujmowania problemów,
 • architekt krajobrazu musi dysponować dużą wiedzą przyrodniczą, znać różnorodne gatunki roślin, które może wykorzystać w swoich projektach.
organizacja

Architekturę krajobrazu można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)  systemie studiów I (inżynier) i II (magisterium) stopnia.

Przedmioty nauczania realizowane na architekturze krajobrazu (grupa przedmiotów ogólnych):

 • rysunek, malarstwo, rzeźba,
 • fotografia,
 • szata roślinna,
 • historia architektury i sztuki ogrodowej,
 • grafika komputerowa,
 • architektura urządzeń ogrodowych i rekreacyjnych,
 • projektowanie krajobrazu,
 • gleboznawstwo,
 • ekologia, biologia roślin,
 • pielęgnacja roślin i zakładanie trawników,
 • podstawy architektury lądowej i wodnej,
 • oświetlenie w krajobrazie

Przedmioty zawodowe:

 • szata roślinna,
 • materialoznawstwo,
 • budownictwo,
 • historia architektury i sztuki ogrodowej,
 • teoria i zasady projektowania, projektowanie,
 • planowanie przestrzenne,
 • konserwacji i rewaloryzacja,
 • urządzanie i pielegnowanie krajobrazu,
 • ochrona i rekultywacja krajobrazu.

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Rodzaje specjalizacji na tym kierunki zależą od uczelni na jakiej się studiuje:

 • kształtowanie i ochrona krajobrazu
 • planowanie i projektowanie krajobrazu,
 • sztuka ogrodu i krajobrazu,
 • projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej,
 • projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego,
 • architektura krajobrazu otwartego,
 • architektura parków i ogrodów,
 • kształtowanie terenów zieleni,
 • urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Politechnika Krakowska nie posiadają na tym kierunku żadnej specjalizacji.

profil absolwenta

Absolwenci architektury krajobrazu są zatrudniani m.in. do:

 • wykonania prac inwentaryzacyjnych terenowych obiektów krajobrazowych,
 • pełnienia funkcji pomocniczych w strukturach administracji samorządowej,
 • wykonania czynności technicznych w zespołach projektowych (prac kreślarskich, wizualizacji komputerowych),
 • wykonywania prostych prac projektowych w zakresie urządzania ogródków przydomowych, niewielkich terenów zieleni w obszarach urbanistycznych i wiejskich (z wyłączeniem zespołów zabytkowych, ogrodów zabytkowych i otoczenia kubatur zabytkowych) oraz elementów małej architektury w niezabytkowych zespołach urbanistycznych i wiejskich,
 • obsługi technicznej w strukturach administracyjnych parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów krajobrazu prawnie chronionych,
 • budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia,
 • kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielągnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,
 • zarządzania jednostkami zajmującymi sią projektowaniem,
 • budowy i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu,
 • budowy i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu.
możliwości rozwoju

Jeśli absolwent architektury krajobrazu chce wzbogacać swój warsztat pracy, powinien co jakiś czas podnosić własne kwalifikacje zawodowe np. poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, kursach dokształcających czy imprezach wystawienniczych.

Informacji na ten temat należy szukać w prasie lub na stronach portali branżowych.

ciekawostki

O ogrodach w starożytnym Egipcie przeczytasz na stronie:

Wszystko co dotyczy architektury krajobrazu i ogrodów znajdziesz na stronie:


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  6
~krzymek.:>  2009-06-03 22:32:03
czy studia zaoczne są lepsze od dziennych na tym kierunku? jaka jest zdawalność z rys. odręcznego na studia zaoczne?
 
 
~robert  2009-05-31 23:52:12
Czy na zdanie egzaminu z rysunku mogą liczyć osoby które nigdy nie chodziły na kurs z rysunku ani do szkoły plastycznej? proszę odpowiedzcie
 
 
~Emi  2009-05-23 23:06:00
Do Edyty: Mam pytanie, skończyłaś już studia, czy jeszcze studiujesz arch.kraj. we Wro? Czy studia są ciężkie? I najważniejsze: jak z pracą? Słyszałam, że w PL jest z nią marnie, bo traktowana jest jako praca sezonowa; że niby praca jest tylko jak jest wiosna, lato. Proszę o odpowiedź. Mój mail: pmilap@o2.pl
 
 
~Nela  2009-05-20 16:52:03
Mam pytanie czy na studia w trybie zaocznym jest wymagany egzamin z rysunku?
 
 
~Edyta  2009-05-01 19:52:24
Egzamin (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) składał się z dwóch części: I- martwa natura: najczęściej jest to krzesło, karton, piłka, na to jakaś tkanina- ułożone w określony sposób- oczywiście techniką ołówkową. II- rysunek z pamięci- jednak temat nie jest dowolny (wiele osób wymyśla sobie kompozycje rysunku dużo wcześniej, a na egzaminie przeżywa zaskoczenie) np. zostaje kandydatom podane: "narysuj ogród przydomowy z altaną"- wykonany kredkami ołówkowymi (można wnieść bodajże 10 sztuk) jeśli masz jeszcze jakieś pytania Ewo, chętnie odpowiem. pozdrawiam
 
 
~  2009-05-01 15:20:14
egzamin praktyczny to egzamin z rysunku odręcznego(martwa natura+ rysunek z wyobraźni)
 
 
~ewcia  2009-03-29 14:23:49
Wiatam,czy cięzko jest sie dostac na ten kierunek?jak wygląda egzamin praktyczny? pozdrawiam
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  6
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl