technika i metody ochrony roślin*.

opis

Specjalność na kierunku technika rolnicza i leśna.

Studenci specjalności technika i metody ochrony roślin nabywają wiedzę  z zakresu: biologii chronionych roślin rolniczych, ogrodniczych i leśnych oraz organizmów szkodliwych i pożytecznych. W programie nauczania znajdują się również wiadomości z chemii, mechanizmów działania i persystencji środków ochrony roślin w środowisku. Studenci uczą się też zabiegów agrotechnicznych zwłaszcza ochrony roślin, wliczając w to zasady prognozowania i sygnalizację terminów wykonania zabiegów.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności technika i metody ochrony roślin:

 • agrobiologia,
 • biologiczne podstawy rolnictwa,
 • biologiczne podstawy ochrony roślin,
 • ekologia i ochrona środowiska,
 • ekologia i ochrona środowiska rolniczego,
 • podstawy produkcji roślinnej,
 • podstawy produkcji zwierzęcej,
 • podstawy biologiczne w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym,
 • technika i metody ochrony roślin,
 • normy prawne w rolnictwie ekologicznym,
 • mikrobiologia ogólna,
 • mikrobiologia żywności,
 • statystyka w doświadczalnictwie rolniczym,
 • sygnalizacja i prognozowanie w ochronie roślin,
 • ochrona roślin ogrodniczych,
 • kompleksowa ochrona roślin rolniczych.
profil absolwenta

Absolwent specjalności techniki i metody roślin posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę w biurach konstrukcyjnych,  także zakładach produkcyjnych, handlu oraz organizacjach działających na rzecz rolnictwa.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl