systemy zarządzania bezpieczeństwem*.

opis

Specjalność na kierunku inżynieria systemów.

Celem kształcenia na specjalności systemy zarządzania bezpieczeństwem jest dostarczenie wiedzy na temat poprawy bezpieczeństwa ludzi w miejscu pracy lub zamieszkania. Studenci wybierając tą specjalność zdobędą wiedzę z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem tj. ocena ryzyka oraz umiejętności postępowania w określonych sytuacjach takich jak m.in. zagrożenia życia (ratownictwo medyczne, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo powszechne, zagrożenia cywilizacyjne i społeczne, terroryzm), zagrożenia zdrowia (bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia),  zagrożenia mienia (techniki urządzenia służące do ochrony ludzi i obiektów), zagrożenia środowiska (katastrofy, poważne awarie przemysłowe, transport materiałów niebezpiecznych i ich składowanie). Ponadto dzięki studiom na tej specjalności, absolwenci będą potrafili projektować i wdrażać zintegrowane systemy zarządzania ISO.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności systemy zarządzania bezpieczeństwem:

  • podstawy metod probabilistycznych,
  • logika i zbiory rozmyte,
  • podstawy optymalizacji wielokryterialnej,
  • podstawy wspomagania podejmowania decyzji w zarządzaniu bezpieczeństwem,
  • modelowanie obiektowe funkcjonowania systemów,
  • symulacyjne metody badania systemów.
profil absolwenta

Dzięki specjalności systemy zarządzania bezpieczeństwem absolwenci będą mieli szanse podjęcia pracy między innymi w centrach powiadamiania ratunkowego, wydziałach zarządzania kryzysowego, w przedsiębiorstwach wprowadzających zintegrowane systemy zarządzania ISO, w urzędach państwowych (Państwowej Inspekcja Pracy, Wyższym Urzędzie Górniczym, Urzędzie Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Drogowej), działach BHP firm oraz w ochronie osób i mienia. Ponadto dzięki certyfikatom, które można zdobyć w ramach specjalizacji, osoby kończące studia mogą otworzyć własną działalność gospodarczą świadczącą usługi BHP, instalacji i eksploatacji systemów monitoringu czy wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania ISO.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~Buba  2012-06-01 13:22:02
Nie głupie :D
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl