inżynieria bezpieczeństwa cywilnego*.

opis

Specjalność na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego jest dziedziną, która integruje wiedzę ogólnotechniczną z wiedzą specjalistyczną odnoszącą się do szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Celem tej dziedziny jest m.in. opracowanie metod i środków identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa człowieka i środowiska naturalnego pochodzących od świadomych i zamierzonych działań (np.: wandalizmu, chuligaństwa, nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, terroryzmu itp.) oraz przeciwdziałania im.

organizacja

Wybrane przedmioty realizowane na specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego:

  • elementy prawa krajowego i międzynarodowego,
  • logistyka w bezpieczeństwie,
  • organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa,
  • organizacja systemów ratownictwa,
  • podstawy monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa,
  • prowadzenie kontroli i audytu,
  • inżynieria bezpieczeństwa technicznego,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • bezpieczeństwo teleinformatyczne,
  • zarządzanie kryzysowe.
profil absolwenta

Absolwent studiów o specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego jest przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z zapobieganiem, przygotowaniem i usuwaniem negatywnych skutków wywołanych bezpośrednio przez zjawiska naturalne oraz niepożądane skutki cywilizacji.

Absolwent potrafi rozpoznawać zagrożenia wynikających z awarii przemysłowych i budowlanych, wypadków komunikacyjnych, zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego oraz zorgaznizować i koordynować działania podczas awarii, katastrof, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń nadzwyczajnych, poznaje też funkcjonowanie instytucji i systemów niezbędnych do prowadzenia takich działań

Kończąc tą specjalność można podjąć pracę m.in. w przemyśle na stanowiskach związanych z ochroną pracy, bezpieczeństwem przemysłowym i szkoleniem pracowników w zakresie BHP, w instytucjach takich, jak Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska, w instytucjach administracji państwowej różnych szczebli - w jednostkach organizacyjnych zajmujących się obroną cywilną, bezpieczeństwem i ochroną ludności.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~Emp7tXQt  2017-06-14 09:23:35
Your post captures the issue petlecrfy!
 
 
~joasia  2011-08-11 15:19:02
czy ktoś mi może powiedzieć czy to przyszłosciowy kierunek?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl