zarządzanie kryzysowe*.

opis

Specjalność na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

Studia na specjalności zarządzanie kryzysowe mają na celu pokazanie zakresu uprawnień i obowiązków organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania w sferze zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków. Tematyka studiów obejmuje nowoczesne systemy zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, identyfikację zagrożeń i reakcję na nie w ramach Systemów Ostrzegania.

organizacja

Wybrane przedmioty realizowana na specjalności zarządzanie kryzysowe:

  • kryminalistyka,
  • podstawy prawa,
  • polityka społeczna a bezpieczeństwo społeczne,
  • bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej,
  • ochrona osób,
  • ochrona mienia,
  • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
  • filozofia bezpieczeństwa,
  • monitorowanie zagrożeń.
profil absolwenta

Absolwenci specjalności zarządzanie kryzysowe znają zagadnienia z zakresu diagnozowania i monitorowania zagrożeń, sytuacji kryzysowych w życiu społeczno – politycznym na poziomie  lokalnym i regionalnym, kreowania polityki  bezpieczeństwa i porządku publicznego, normalizowania sytuacji  po wydarzeniach kryzysowych, opracowania  zintegrowanego programu  zarządzania w sytuacjach kryzysowych, planów zarządzania informacją oraz zarządzania projektami bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Absolwenci mogą podjąć pracę na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~mikron  2015-04-25 13:22:13
koleżanka robiła taką specjalność na wyższej szkole bezpieczeństwa na kierunku bezpieczeństwo narodowe, miała sporo praktyk i niezłych wykładowców, myślę, że specjalność ma większy sens niż całe studia
 
 
~madziatubyła  2011-10-05 21:26:05
hej mam pytanie...hmm...co trzeba zdawać? i co się wlicza przy rekrutacji?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl