ocena stanu środowiska*.

opis

Specjalność na kierunku ochrona środowiska.

Osoba, która ukończy studia na  specjalności ocena stanu środowiska będzie zajmowała się diagnozą stanu środowiska. Studia wyposażają absolwenta w wiedzę z zakresu oceny stanu gleb, atmosfery i wód, a także sposobów zapobiegania uszkodzeniom i monitorowania zmian. Program studiów przewiduje także elementy planowania przestrzennego, obowiązujących aktów prawnych, prowadzenia badań, a także metod oraz technik pomiarów i analizy. 

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności ocena stanu środowiska:

 • mineralne surowce odpadowe,
 • monitoring środowiska,
 • przyrodnicze metody oceny stanu środowiska,
 • analiza chemiczna w badaniach środowiska,
 • geotechnika w ochronie środowiska,
 • metody poboru i przygotowania próbek do badań, 
 • ochrona zasobów kopalin,
 • oddziaływanie składowisk odpadów na środowisko,
 • planowanie przestrzenne,
 • polityka ochrony środowiska,
 • zarządzanie środowiskiem,
 • zasady sporządzania dokumentacji stanu środowiska.
profil absolwenta

Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w laboratoriach wykonujących pomiary środowiskowe, zakładach przemysłowych i instytucjach zajmujących się ochroną środowiska.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~CNUCgNhdehZN  2017-06-14 09:05:02
Boom shaklaaka boom boom, problem solved.
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl