systemy ochrony powietrza*.

opis

Specjalność na kierunku ochrona środowiska.

Na specjalności systemy ochrony powietrza studenci będą mogli uzyskać niezbędną wiedzę z dziedzin takich jak: 

 • źródła emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
 • metody i urządzenia ograniczania emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,
 • rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym,
 • przemiany fizykochemiczne zanieczyszczeń w atmosferze ziemskiej,
 • zagrożenia globalne: efekt cieplarniany, zanik warstwy ozonowej, kwaśne deszcze,
 • cena stanu czystości powietrza atmosfery, w tym metody pomiarowe, urządzenia pomiarowe, monitoring oraz interpretację wyników,
 • ocena stanu czystości powietrza wewnętrznego w tym instalcje i urządzenia ochrony powietrza wewnętrznego oraz poziom hałasu.
organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności systemy ochrony powietrza:

 • źródła emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego,
 • metody i urządzenia ograniczania emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,
 • rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym,
 • przemiany fizykochemiczne zanieczyszczeń w atmosferze ziemskiej,
 • monitoring stanu czystości atmosfery,
 • zarządzanie środowiskiem naturalnym.
profil absolwenta

Absolwenci specjalności systemy ochrony powietrza mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • organach administracji państwowej i lokalnej zajmujących się gospodarką przestrzenną oraz kształtowaniem polityki ekologicznej,
 • Wydziałach Ochrony Środowiska przy pracach związanych z opracowywaniem regionalnych i lokalnych programów ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza,
 • instytucjach zajmujących się kontrolą i oceną stanu środowiska, a zwłaszcza w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Środowiska,
 • instytucjach zajmujących się projektowaniem systemów ochrony atmosfery, systemów monitoringu powietrza,
 • jednostkach naukowo-badawczych oraz w szkołach wyższych przy pracach badawczych nad metodami planowania i realizacji polityki ochrony powietrza.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl