archeologia

opis

Archeologia jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie materialnych pozostałości jego działań. (źródło: http://www.iaepan.edu.pl/~zbikob/)

 

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów przeczytaj poniżej na czym dokładnie polega praca archeologa.

 • Praca archeologa wykonywana jest w dwóch miejscach, nierozerwalnie ze sobą związanych: jest to praca w terenie - „ na wykopie” oraz praca w różnorodnych typach pomieszczeń, gdzie następuje opracowanie wyników badań terenowych.
 • Podstawowe czynności, czyli wydobywanie i odkrywanie pozostałości kultury materialnej poprzednich pokoleń, odbywa się na otwartej przestrzeni, w polu, w wyodrębnionej, zakreślonej przestrzeni, gdzie pod warstwą ziemi znajdują się pozostałości osad, grodów warownych, cmentarzysk. Może to być także teren miejski, gdzie w wyniku prac budowlanych natknięto się w głębi na ruiny poprzedniej zabudowy, w zamkach posadowionych na dawnych fundamentach, w starych klasztorach i kościołach o przemieszanych warstwach budowlanych.
 • Dokumentacja wykopaliskowa przechowywana jest w archiwach, a przedmioty pochodzące z wykopalisk — w tzw. pomieszczeniach studyjnych, bądź na salach wystawowych w muzeach archeologicznych.
 • Praca w terenie może nieść za sobą przykre niespodzianki atmosferyczne, mimo że w kraju kampanie przewidziane są na ciepłe miesiące roku. Członkowie misji wykonujących badania na terenach o klimacie diametralnie różnym od naszego, narażeni są na przykrości związane z nieznośnymi upałami, zmiennym ciśnieniem atmosferycznym, porywistymi wiatrami lub stojącym powietrzem oraz zatruciami jelitowymi, chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi, spowodowanymi innym podejściem miejscowej ludności do higieny żywienia.
 • Wszyscy archeolodzy biorący udział w wykopaliskach, bez względu na ich miejsce, narażeni są na wdychanie powietrza zanieczyszczonego pyłami, co może powodować mechaniczne lub alergiczne schorzenia narządu wzroku i dróg oddechowych. Muszą też mieć na uwadze uciążliwe warunki terenowe, takie jak osuwająca się ziemia, wystające przedmioty, niekiedy znaczna głębokość wykopu i niebezpieczne zejście/wydostawanie się, ograniczone przestrzenie dojścia, niskie pułapy pomieszczeń odkrytych pod istniejącymi budowlami i wiele innych niedogodności zależnych od specyfiki stanowiska.
organizacja

Archeologię można studiować na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (licencjat), II (magisterium) stopnia.

Pierwszy etap studiów polega na poznaniu materialnych wytworów człowieka pradziejowego i starożytnego (źródeł archeologicznych) oraz na nauce wykorzystywania płynących z nich informacji. Wymaga to opanowania terminologii (języka archeologicznego), kojarzenia właściwego terminu z odpowiadającym mu zjawiskiem lub przedmiotem (w oryginale, na rysunku czy zdjęciu) oraz opanowania metodyki pozyskiwania źródła i jego opisu w sposób uwzględniający wszelkie jego cechy charakterystyczne. W dalszej kolejności trzeba zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy na temat chronologii i tzw. systematyki kulturowej tychże źródeł, jak również z całym kontekstem ich występowania. Są to wiadomości podstawowe, składające się na warsztat pracy archeologa. Nie są one celem studiów, a jedynie niezbędnym środkiem prowadzącym do celu, którym jest poznanie kultury człowieka pradziejowego i starożytnego.

Przedmioty nauczania realizowane na archeologii (grupa przedmiotów ogólnych):

 • Język obcy nowożytny
 • Język łaciński
 • Podstawy informatyki dla humanistów
 • Podstawy języka greckiego
 • Historia filozofii
 • Podstawy etnografii i etnologii
 • Historia starożytna
 • Historia średniowiecza
 • Zarys historii sztuki średniowiecznej i nowożytnej
 • Antropologia fizyczna
 • Geomorfologia i gleboznawstwo
 • Elementy statystyki
 • Osteologia
 • Historia literatury antycznej
 • Podstawy numizmatyki starożytnej
 • Podstawy numizmatyki średniowiecznej
 • Propedeutyka i historia archeologii
 • Konserwacja zabytków archeologicznych
 • Archeologia pradziejowa
 • Archeologia śródziemnomorska
 • Archeologia nowożytna
 • Archeologia Nowego Świata
 • Metodyka badań archeologicznych
 • Muzealnictwo i ochrona zabytków
 • Informatyka w archeologii
 • Wybrane zagadnienia z archeologii
 • Źródłoznawstwo archeologiczne
 • Teoria archeologii
 • Metody datowania przyrodniczego
 • Podstawy epigrafiki

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • archeologia pradziejowa i średniowieczna
 • archeologia orientalna i antyczna
 • archeologia podwodna
 • archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu,
 • archeologia Grecji,
 • archeologia Egiptu,
 • archeologia Bliskiego Wschodu,
 • archeologia – specjalność nauczycielska
 • archeologia pradziejowa
 • archeologia turystyczna
 • prahistoria północno-wschodniej Afryki
 • zarządzanie w archeologii
 • archeologia cywilizacji europejskiej
 • archeologia powszechna
 • archeologia śródziemnomorska
 • archeologia Ameryk i Oceanii
 • archeologia Grecji
 • archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu
 • archeologia okresu protohistorycznego
 • archeologia paleolitu i mezolitu
 • archeologia Rzymu i prowincji rzymskich
 • archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych
profil absolwenta

Absolwenci archeologii (w zależności od specjalizacji) są zatrudniani m.in. w:

 • działach archeologicznych i oświatowych muzeów,
 • w placówkach kulturalnych,
 • regionalnych ośrodkach kultury, w archiwach,
 • archeolog chcący przekazać swą wiedzę i doświadczenie młodszemu pokoleniu może objąć stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego
możliwości rozwoju

Archeologię może studiować niemal każdy, ale sukces odniesie tylko ten, kto wybiera archeologię jako receptę na życie. Stąd też pracę w zawodzie znajdzie prawdziwy pasjonat, który poświęci się całkowicie tej nauce.

Ścieżka kariery związana jest przede wszystkim z pracą naukową (doktorat, hibilitacja itp.). Nieoceoniona w tym zawodzie jest znajomość języków obcych: (łacina, greka, jęz. angielski, jęz. hiszpański), którą można rozszerzać poprzez uczestnictwo w kursach językowych.

Informacje na temat szkoleń, konferencji należy szukać w czasopismach i na stronach portali naukowych. http://www.archeologia.umk.pl/

ciekawostki

Jak zostać archeologiem morskim?

Archeologię podwodną w Polsce można studiować na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalność ta funkcjonuje w ramach kierunku: archeologia na Wydziale Historycznym


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  5
~archeolożka  2012-11-12 19:44:27
@kina - Spójrz na komentarz WIM (troszkę niżej) wyjaśnia jak zostać egiptologiem :) @Aishwarya - progi ustalają sobie uczelnie, musisz rozejrzeć się za info na ich stronach :)
 
 
~Aishwarya  2012-09-28 20:07:18
witam. Jestem absolwentka liceum, w tym rokui zdaje mature: rozszerzona hisotrie chciałbym sie dowiedziec od ilu procent mniej więcej przymują uczelnie na studia Archeologiczne?\ktos sie orientue?
 
 
~kina  2012-09-25 20:37:20
chciała bym zostać archeologiem egiptu to i tak będe musiała się uczyć tego wszystkiego mam 16 lat ale pomóżcie
 
 
~archeolożka  2012-04-02 22:41:40
@zuzia, wszystko zależy od tego co Cie interesuje, to będzie ciekawe, a przez resztę nie będziesz mogła przebrać. A co się robi? Ja studiuje na UWr, gdzie jest najlepszy w PL oddział epoki kamienia, więc był u nas nacisk na to straszny, uczenie się rodzajów retuszów, kształtów, ewolucji krzemieni. Jest też rysunek (krzemienie, przekroje, ceramika). Uczysz się też korzystać ze sprzętu (niwelator itd.), renowacja zabytków. Jeździ się co roku na wykopaliska w lato, i na wycieczki badawcze wiosną. To po łebkach, ogólnie, konkretnie pod specjalność, to myślę, że wystarczy wygooglować :)
 
 
~archeolożka  2012-04-02 22:33:38
Zdecydowanie studia dla pasjonatów. Studia niezmiernie ciekawe, jeśli rzeczywiście chce się to robić, i trzeba sobie zdawać sprawę, że wykopaliska to nie sielanka, a szanse znalezienia czegoś wartego uwagi są niestety małe (ale zawsze!). Na moim roku nie brakuje osób próbujących przebrnąć jakoś przez studia (bo, prawda studiować trzeba). Z tego co się nasłuchałam już od wykładowców, to z pracą rzeczywiście ciężko, chyba, że kształcisz się dalej (doktorat, habilitacje, itd.), żeby nie być po prostu 'kopaczem'. Co więcej, za dawanie samych wykładów chociażby na niemieckich uniwersytetach można dobrze zarobić. Coraz więcej powstaje też prywatnych firm archeologicznych.
 
 
~zuzia  2012-03-13 19:09:55
dzięki wielkie (WIM) ;] a czy ktoś z was studiuje może archeologie na tej specjalności?! była bym jeszcze bardziej wdzięczna gdyby mógł by podzielić się ze mną swoimi opiniami.. co będzie odbywać się na zajęciach, tak mniej więcej, czy trudno się tam dostać itp ;]]
 
 
~WIM  2012-03-13 09:23:38
@pasjonatka Aby zostać egiptologiem musisz podjąć studia na kierunku orientalistyka, spec. kultura wschodu starożytnego. Specjalność tą możesz podjąć między innymi na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent trzyletnich licencjackich studiów dziennych, uzyskując tytuł licencjata orientalistyki ze specjalnością kultura Wschodu Starożytnego – egiptologia, będzie dobrze przygotowany w zakresie: dziejów Egiptu, piśmiennictwa egipskiego, archeologii Egiptu, podstawowych wiadomości o współczesnych problemach geopolitycznych obszaru Egiptu. Dodatkowo będzie miał wiedzę w zakresie: historii filozofii, teorii kultury, antropologii kultury. Ponadto absolwent będzie znać pismo hieroglificzne i gramatykę języka egipskiego klasycznego i nowoegipskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i interpretację prostych tekstów źródłowych. Zdobyta wiedza da absolwentowi dobrą orientację ogólną w sferze zagadnień dotyczących starożytnego Egiptu. Aby dostać się na studia musisz zdać maturę z jednego przedmiotu spośród: geografia, historia, WOS, filozofia, historia sztuki (przedmioty dodatkowe). Oprócz tego brana pod uwagę jest matura na poziomie rozszerzonym z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
 
 
~WIM  2012-03-13 09:00:52
@zuzia Archeologia orientalna i antyczna obejmuje następującą problematykę: Bliski Wschód (Egipt, Mezopotamia, Anatolia), starożytną Egea, Grecję i Rzym oraz kontakty starożytnych cywilizacji basenu Morza Śródziemnego z Europą Środkową. Nie jest to kierunek, ale specjalność, jaką można wybrać na kierunku archeologia.
 
 
~pasjonatka  2012-03-12 20:14:08
Hej wam! No wiem mam dopiero 14 lat ale zawsze bardzo interesowałam sie tym kierunkiem i chcialabym zostać egiptologiem.Zastanawiam się poprostu czy to jest aż tak trudno się tam dostać? I co trzeba ukończyć lub jakie trzeba mieć predyspozycje by dostać sie na taki kierunek studiów?
 
 
~zuzia  2012-03-11 19:10:54
witam.. wiem że jest to poświęcone archeologi podwodnej ale czy ktoś może mi wytłumaczyć na czym polega archeologia orientalna i antyczna? zastanawiam sie jaki kierunek wybrać. Jeśli macie link do jakiej fajnej strony poświęconej temu kierunkowi prosiłabym o informacje :)
 
 
~  2012-03-04 16:14:30
niezle ja chce byc archeologiem
 
 
~  2012-03-04 16:13:46
ała
 
 
~nikki  2011-11-24 17:10:58
Dla milosnikow archeologi nie slychajcie negatywnych komentarzy co ty ludzie pisza. Chcecie studiowac archeologie jest wasza pasja to to zrobcie . Ja w tym roku zdaje mature i zamierzam isc na archeologie pozniej bo to kocham i czy to upal czy ulewa ja wiem,ze wytrwam bo to jest to co kocham i bede pracowac chociaz by za te marne 1000 zl.
 
 
~ja777  2011-06-24 16:17:20
Łacina w ogólniaku zalicza łacinę na archeologii...przynajmniej tak było kiedy studiowalam , jakies 12 lat temu
 
 
~ja777  2011-06-24 16:15:34
Jestem archeologiem pracującym od studiów w swoim zawodzie. Praca jest ciężka, wymaga wyjazdów, zarabia sie tak sobie. Trudno się ustabilizować. Praca w zawodzie jest chocby w Anglii. Trzeba znać obce języki, wtedy sie podoła. Zawód jak najbardziej pasjonujący...nie zmieniłabym za żadne skarby świata:)
 
 
~Ania  2011-06-23 18:10:34
za rok zdaje mature i zastanawiam się nad archeologią, ale z tych komentarzy które są poniżej mam mieszane odczucia. wynika z tego, że pracę trudno dostać a jak sie ją znajdzie mało płatną. faktycznie jest aż tak źle? zastanawiam się także czy jeśli teraz mam łacine to na studiach można się z niej zwolnić? słyszałam że tak ale nie na innym kireunku.
 
 
~kaer-inagara  2011-05-17 17:15:35
Archeolog to bardzo potrzebny zawód, jednak niestety uczelnie każdego roku"produkują"ich o jakieś 80% za dużo, więc są problemy ze znalezieniem stałej pracy, na to mogą liczyć tylko niektórzy. Z pracą dorywczą, sezonową raczej nie ma problemu. Pozdrawiam, prawie absolwentka tego kierunku
 
 
~archeolożka  2011-05-16 20:22:08
z pracą jest bardzo ciężko. i kiepsko płatna. gdyby nie to, że opętała mnie pasja wybrałabym inny kierunek. już za późno. pozdrawiam pasjonatów
 
 
~Siubiela  2011-03-23 20:13:12
Jak jest z pracą po tym kierunku? Naprawdę tak ciężko?
 
 
~Roksana  2011-01-09 19:32:00
Proszę o kontakt wszystkich na studiach po studiach i w ogóle którzy mogą mi coś o archeologii opowiedzieć.... jestem bardzo zainteresowana. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę i czas zapraszam..moje gg 31554771
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  5
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl