systemy ochrony środowiska*.

opis

Specjaloność na kierunku ochrona środowiska.

Studia na tej specjalności przygotowują do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej oraz ochrony środowiska. W toku studiów student nabywa wiedzę z zakresu analizy wyników pomiarów, oceny stanu zanieczyszczenia środowiska oraz przeprowadzania komputerowej symulacji cyfrowej. Powinien on posiadać również umiejętność projektowania działań prewencyjnych w stosunku do ochrony środowiska.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności systemy ochrony środowiska:

 • oczyszczanie wody,
 • systemy ochrony środowiska,
 • systemy zaopatrzenia w wodę,
 • ochrona wód,
 • ochrona gleby,
 • oczyszczanie ścieków,
 • systemy odprowadzania ścieków,
 • technologia osadów ściekowych i odpadów,
 • bioremediacja gruntów,
 • procesy membranowe w ochronie środowiska,
 • technologie bezodpadowe,
 • zarządzanie środowiskiem w podmiotach gospodarczych,
 • technologia biogazu,
 • modelowanie zagrożeń środowiska,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych,
 • czyste technologie,
 • automatyzacja i sterowanie procesami,
 • oczyszczanie gazów.
profil absolwenta

Absolwenci specjalności systemy ochrony środowiska będą mogli znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w organach administracji państwowej i lokalnej, zajmujących się gospodarką przestrzenną oraz kształtowaniem i realizacją polityki ekologicznej, instytucjach zajmujących się kontrolą i oceną stanu środowiska, instytucjach zajmujących się projektowaniem systemów ochrony środowiska, projektowaniem systemów monitoringu, doradztwem technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym w obszarze ochrony środowiska, a także opracowywaniem ocen oddziaływania zakładów na środowisko.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl