inżynieria wodna i sanitarna*.

opis

Specjalność na kierunku inżynieria środowiska.

Student specjalności inżynieria wodna i sanitarna przyswaja wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych - zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej oraz w środowisku wewnętrznym (mikroklimat, instalacje w budynkach). Student posiada wykształcenie odpowiednie do ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawniających do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności inżynieria wodna i sanitarna:

  • zaopatrzenie osiedli w wodę,
  • oczyszczanie ścieków i utylizacja odpadów,
  • regulacja rzek i ochrona przed powodzią,
  • budownictwo wodno-melioracyjne,
  • nawodnienia i odwodnienia w rolnictwie,
  • budowa dróg rolniczych,
  • kształtowanie terenów wiejskich,
  • skażenia środowiska i metody jego rekultywacji,
  • ochrona torfowisk,
  • funkcjonowanie ekosystemów. 
profil absolwenta

Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy projektowej i wykonawczej z zakresu inżynierii sanitarnej oraz budownictwa wodnego. Osoba, która ukończy specjalność może ubiegać się o pełne uprawnienia budowlane. 


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~kkk  2015-06-17 15:40:55
jak po każdym , gwarancji nie ma w tym momencie na nic oprocz medycyny ale to nie znaczy ze nie warto
 
 
~Kisiel  2012-02-16 15:18:23
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu*
 
 
~Kisiel  2012-02-16 15:01:46
Witam, zastanawiam się nad kierunkiem inżynieria i gospodarka wodna na Uniwersytecie Wrocławskim i mam takie pytanie, jak wygląda sytuacja z pracą po tym kierunku?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl