wzornictwo i mechatronika

opis

Wzornictwo i Mechatronika to międzywydziałowe studia prowadzone wspólnie przez Instytut Wzornictwa i Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej.

Kierunek Wzornictwo i Mechatronika został utworzony z myślą o zwiekszającym się zapotrzebowaniu na specjalistów z dziedzin nowych środków przekazu z wykorzystaniem animacji cyfrowej, multimediów, czy filmu. Kierunek łączy w sobie trzy dziedziny: sztuki plastyczne (rysunek, malarstwo, fotografię); technikę (znajomość i obsługa programów komputerowych wspomagających projektowanie o charakterze animacyjnym) i wiedzę humanistyczną (tworzenie narracji, pisanie scenariuszy).

organizacja

Od roku akademickiego 2011/2012 kształcenie na studiach międzykierunkowych prowadzone będzie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego, odpowiednio – licencjata (magistra sztuki) lub inżyniera (magistra inżyniera).

specjalności
  • "Film, gry i animacje cyfrowe (FGiAC)"
profil absolwenta

Absolwent specjalności "Film, gry i animacje cyfrowe (FGiAC)" będzie posiadał wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych oraz umiejętności projektowe niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury.

Absolwent zdobędzie kompetencje predestynujące go do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kinematografii i telewizji oraz do pełnienia funkcji technicznych w domach mediowych, agencjach reklamowych, strukturach samorządowych i administracji publicznej oraz instytucjach artystycznych – teatrach, domach kultury, biurach organizacji imprez. Absolwent powinien dysponować elementarną wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami w zakresie sztuki operatorskiej i fotografii. Powinien być przygotowany do: technicznej realizacji obrazu w różnych gatunkach filmowych i telewizyjnych oraz w systemach elektronicznych; realizowania zdjęć, światła, dźwięku i wizji w programach i telewizyjnych; realizowania filmów animowanych i edukacyjnych, spotów reklamowych, teledysków muzycznych, fotografii i form intermedialnych oraz kierowania zespołem obsługi technicznej studia filmowego i telewizyjnego.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~ZHAN8eN4d  2017-06-14 05:59:32
All black people do not have bad credit. All white people do not have good credit. George bush fixed that for everybody. How could you have bad credit since you were 8? Nobody gets credit in Trollville, it’s a fact of li88;#f230;&#e230;………&…>_
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl