systemy wbudowane i mobilne*.

opis

Specjalność na kierunku informatyka.

Specjalność systemy wbudowane daje możliwość uzyskania wiedzy z dziedziny nowoczesnych rozwiązań informatyki stosowanych zarówno w urządzeniach powszechnego użytku poprzez aparaturę medyczną aż po skomplikowaną, specjalistyczną aparaturę naukowobadawczą. Program specjalności podejmuje wszystkie elementy związane z projektowaniem, konstrukcją i oprogramowaniem systemów wbudowanych i mobilnych. Studenci zostaną zaznajomieni między innymi z: bazami danych, sieciami komputerowymi, programowaniem z wyraźnym ukierunkowaniem na systemy wbudowane. Ponadto poznają architekturę i oprogramowanie mikrokontrolerów i sterowników oraz ich wykorzystanie jako elementów tak zwanych systemów inteligentnych. Dzięki uzyskanej w ten sposób wiedzy będą potrafili projektować i testować systemy z wykorzystaniem profesjonalnych systemów uruchomieniowych. 

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności systemy wbudowane i mobilne:

  • teoria i transmisja sygnałów,
  • inteligentne systemy sterowania,
  • technologie mobilne i bezprzewodowe,
  • układy elektroniczne wielkiej skali integracji,
  • systemy informacji geograficznej,
  • bezpieczeństwo w systemach komputerowych,
  • środowiska programistyczne,
  • kompresja danych w technikach audiowizualnych, telekomunikacji i biometrii,
  • systemy informacyjne w ochronie zdrowia.
profil absolwenta

Absolwenci, którzy ukończą specjalność systemy wbudowane i mobilne mogą liczyć na zatrudnienie w branży informatycznej w międzynarodowych firmach lub koncernach, a także instytucjach i przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie informatyczne. Będą zatrudniani na stanowiskach m.in. menedżera projektów informatycznych lub zespołów informatycznych, kierownika działu informatycznego, wdrożeniowca i operatora złożonych systemów informatycznych, pracownika inżynieryjno-technicznego lub naukowego w laboratorium badawczo-rozwojowym.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl