symulacje komputerowe*.

opis

Specjalność na kierunku fizyka techniczna.

Głównym celem kształcenia w ramach tej specjalności jest ukształtowanie umiejętności wykorzystywania komputerów do rozwiązywania problemów technicznych na drodze symulacji numerycznych i obliczeń symbolicznych. Jak wiadomo, wiele z problemów współczesnej techniki, to w gruncie rzeczy problemy fizyczne dające się opisać przy pomocy równań, przede wszystkim różniczkowych. Celem specjalności jest również zapoznanie studentów z tymi działami fizyki, w szczególności ciała stałego, których znajomość pozwala na zrozumienie działania podstawowych elementów komputera. 

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności symulacje komputerowe:

  • budowa komputerów,
  • systemy operacyjne,
  • języki programowania, w szczególności C++ i C++ Builder,
  • pakiety obliczeń symbolicznych – Mathematica,
  • opis zjawisk fizycznych przy pomocy równań różniczkowych,
  • rozwiązywanie równań różniczkowych przy pomocy pakietów obliczeń symbolicznych,
  • rozwiązywanie równań różniczkowych przy pomocy algorytmów obliczeń numerycznych,
  • metody symulacyjne dynamiki molekularnej i Monte Carlo.
profil absolwenta

Zdobyte na specjalności symulacje komputerowe wykształcenie umożliwia absolwentowi podjęcie pracy na stanowiskach wykorzystujących nowe materiały oraz wysoko rozwinięte technologie. Absolwenci znajdą zatrudnienie w wyspecjalizowanych firmach projektowych, handlowych, produkcyjnych i serwisowych, gdzie dla celów diagnostycznych projektuje się aparaturę pomiarową oraz wykorzystuje się unikatową aparaturę badawczą. Absolwenci tej specjalności mogą również znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie znajomość matematyki i fizyki, połączona z umiejętnością tworzenia programów komputerowych i programów symulacyjnych okazuje się konieczna. Są to laboratoria badawcze, biura konstrukcyjne, ale i wszelkie przedsiębiorstwa i banki, gdzie są zatrudniani do pracy w systemach informacyjnych związanych z prognozowaniem procesów technologicznych i ekonomicznych.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl