automatyka i metrologia*.

opis

Specjalność na kierunku elektrotechnika.

Specjalność  automatyka i metrologia łączy w sobie wiedzę z zakresu dwóch dziedzin: metrologii (nauki zajmującej się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji uzyskanych wyników. Podstawą metrologii są jednostki miar. Metrologia zajmuje się również narzędziami służącymi do pomiaru, czyli narzędziami pomiarowymi) i automatyki (dziedzina nauki i techniki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka). 

Specjalność automatyka i metrologia prowadzona jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studia inżynierskie mają za zadanie ukształtować absolwenta do wypełniania podstawowych zadań w zakresie projektowania i eksploatacji układów i systemów sterowania, analizowania problemów i prowadzenia badań.

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie metod opisu, projektowania, budowy, badania i eksploatacji różnorodnych układów i systemów sterowania. 

organizacja

Wybrane przedmioty realizowane na specjalności automatyka i metrologia:

  • metrologia,
  • napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne,
  • teoria sterowania,
  • identyfikacja procesów technologicznych,
  • sterowniki przemysłowe,
  • eksploatacja układów automatyki,
  • przemysłowe układy kontrolno-pomiarowe,
  • zautomatyzowane systemy produkcyjne,
  • zarządzanie i marketing.
profil absolwenta

Absolwent specjalności  jest inżynierem elektrotechnikiem, który poza wykształceniem kierunkowym zdobywa wiedzę i doświadczenie z zakresu metrologii elektrycznej i nieelektrycznej wspartej wiedzą z zakresu automatyki. Programy dydaktyczne związane ze specjalnością automatyka i metrologia zapewniają gruntowne i praktyczne zapoznanie się z nowoczesną techniką pomiarową i zagadnieniami konstrukcji aparatury pomiarowej, integracji komputerowych systemów pomiarowych, jak również cyfrowych technik pomiarowych i zagadnień formalno – prawnych dotyczących pomiarów.

Student kończący tą specjalność jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją systemów automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i pozaprzemysłowych. Dysponuje wiedzą z zakresu algorytmów regulacji automatycznej oraz innych algorytmów obliczeniowych i decyzyjnych. Potrafi korzystać ze sprzętu komputerowego, ma umiejętność programowania zarówno komputerów uniwersalnych, jak i sterowników logicznych, a także umie łączyć komputery z różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi. 

ciekawostki

Strona miesięcznika Pomiary • Automatyka • Robotyka


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~Cc  2016-11-05 13:25:08
Ciekawe która uczelnia oferuje taki kierunek
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl