farmacja

opis

Rola medykamentów w życiu współczesnego człowieka jest bardzo duża. Farmaceutyki stwarzają ogromne możliwości utrzymania oraz podniesienia jakości życia, poprawy zdrowia i urody, a to motywuje ludzi do częstego sięgania po różnego rodzaju specyfiki. Ból gardła, katar, przeziębienie czy uciążliwe pryszcze na nosie – mało, kto z tymi dolegliwościami od razu udaje się do lekarza. W takiej sytuacji punktem pierwszej pomocy staje się apteka i jej pracownik, czyli farmaceuta.

Podstawowym zadaniem farmaceuty jest wytwarzanie i sprzedaż leków. Szczegółowy zakres obowiązków zawodowych wynika ze specyfiki miejsca, w którym zatrudniony jest farmaceuta.

Charakter wykonywanej pracy pozwala wyodrębnić kilka specjalizacji w tym zawodzie:

 • Farmaceuta naukowiec – zajmuje się tworzeniem i sprawdzaniem receptur nowych leków,
 • Farmaceuta technolog – nadzoruje proces produkcji leków,
 • Aptekarz – pracuje w aptece, gdzie wydaje pacjentom leki zalecone przez lekarzy, doradza przy zakupie specyfików dostępnych bez recepty, wykonuje tzw. leki recepturowe, czyli preparaty przepisane na recepcie,
 • Farmaceuta kliniczny- zatrudniony w szpitalnym laboratorium przeprowadza analizy materiału biologicznego, często też współpracuje z lekarzami w zakresie stosowania farmaceutyków, określa ich interakcje z innymi lekami.

 

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 1. Na pierwszym miejscu należy wymienić zainteresowania naukowe i dobrą pamięć: farmaceuta musi opanować pamięciowo duży materiał z zakresu budowy chemicznej i działania leków.
 2. Bardzo przydaje się umiejętność logicznego myślenia i dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Farmaceuta przez cały czas pracy w zawodzie musi się dokształcać, aby mieć wiedzę o nowych lekach i tendencjach światowego lecznictwa; powinien biegle posługiwać się zdobytą wiedzą.
 3. W aptece czy w firmie przydaje się łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, operatywność i zainteresowania menedżerskie. Osoba pracująca na stanowisku przedstawiciela handlowego powinna być dyspozycyjna i przejawiać inicjatywę.
 4. Farmaceuci kliniczni, zatrudnieni w laboratoriach szpitalnych i przychodniach, powinni być przygotowani na pracę w specyficznych warunkach środowiskowych. Dla niektórych osób kontakt z materiałem zakaźnym pochodzącym od pacjenta: krwią, moczem, kałem, jest nieprzyjemny. Te osoby nie powinny więc podejmować takiej pracy.
 5. Zawód farmaceuty wymaga sprawności umysłowej i psychicznej oraz odpowiedzialności.
 6. Ponieważ farmaceuci mają codzienny kontakt z chemikaliami, będącymi często substancjami alergennymi, kandydaci do tego zawodu nie mogą być uczuleni na związki chemiczne. Przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie są niektóre choroby, na przykład epilepsja itp.
organizacja

Farmację można studiować na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (wieczorowym,), w systemie studiów jednolitych magisterskich.

Przedmioty nauczania realizowane na farmacji (grupa przedmiotów ogólnych):

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • patofizjologia,
 • kwalifikowana pierwsza pomoc,
 • biologia i genetyka,
 • botanika,
 • biochemia,
 • biologia molekularna,
 • mikrobiologia,
 • immunologia,
 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • chemia analityczna,
 • chemia fizyczna,
 • chemia organiczna,
 • matematyka,
 • statystyka,
 • biofizyka,
 • historia filozofii,
 • psychologia i socjologia,
 • chemia leków,
 • synteza i technologia środków leczniczych,
 • biotechnologia farmaceutyczna,
 • farmakologia i farmakodynamika,
 • farmakoterapia i informacja o lekach,
 • toksykologia,
 • farmakognozja,
 • leki pochodzenia naturalnego,
 • technologia postaci leku,
 • biofarmacja,
 • farmacja praktyczna w aptece,
 • farmakokinetyka,
 • ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań,
 • bromatologia,
 • higiena i epidemiologia,
 • prawo farmaceutyczne,
 • ekonomika i zarządzanie w farmacji,
 • historia farmacji,
 • etyka zawodowa

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • analityka farmaceutyczna,
 • farmacja apteczna,
 • farmacja kliniczna,
 • farmacja szpitalna,
 • farmakologia,
 • lek roślinny
 • analityka kliniczna
 • technologia środków leczniczych i kosmetycznych
 • analityka środowiskowa
 • farmacja apteczno-zielarska
profil absolwenta

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych,
 • przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych,
 • inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska,
 • zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej,
 • instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych

 

możliwości rozwoju

Po skończeniu studiów uzyskuje się tytuł magistra farmacji. Można pracować w wytwórni leków, laboratorium, instytucie naukowym, w uczelni. Aby jednak mieć prawo wykonywania zawodu aptekarza, trzeba odbyć roczny staż w aptece.

Większą szansę na uzyskanie stanowiska kierowniczego w każdej z wymienionych placówek daje ukończenie kursu specjalizacyjnego przy wydziałach farmacji wyższych uczelni i otrzymanie tytułu specjalisty. Łączy się to z następującymi uprawnieniami: specjalista farmacji aptecznej - kierownictwo apteki ogólnodostępnej lub szpitalnej; specjalista farmacji przemysłowej - kierownictwo wytwórni farmaceutycznej lub działu produkcyjnego w tejże; specjalista analityki leku - kierownictwo laboratorium analitycznego i działu kontroli jakości w wytwórni farmaceutycznej; specjalista bioanalizy - kierownictwo pracowni w szpitalu i w stacji sanitarno-epidemiologicznej; specjalista badania żywności - kierownictwo pracowni w Państwowym Zakładzie Higieny, Instytucie Żywności i Żywienia lub stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zdobycie stopnia doktorskiego i wyższych daje możliwości pracy na wysokich stanowiskach kierowniczych.

ciekawostki

Wielu absolwentów farmacji po ukończeniu studiów, szuka pracy jako przedstawiciel medyczny.

Przedstawiciel medyczny - to jakby przedstawiciel handlowy w branży medycznej, ale nie tylko. Zadaniem jego jest nie tylko sprzedaż i utrzymywanie stworzonej już sieci dystrybutorów. Często pełni on również rolę doradczą w relacjach z lekarzami... choć bardzo łatwo w tym przypadku o przekroczenie pewnych granic etycznych, czyli sugerowania jaki lek "należałoby" wypisywać pacjentom.

Dużym atutem w tej branży jest znajomość języka angielskiego oraz umiejętność nawiązywania kontaktów. Dlatego do głównych cech przedstawiciela medycznego należą: silna osobowość, operatywność, zaangażowanie, elastyczność, dyspozycyjność, umiejętność samodzielnej pracy, prawo jazdy oraz telefon w miejscu zamieszkania.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  139
~Ehh  2015-12-30 23:02:13
Bardzo przykre jest to, że macie w sobie tyle jadu. To są dwa różne zawody, których nie można porównywać. Większość z Was gówno wie na temat obydwu kierunków. Wasza wiedza może się kończyć na tym, że na farmację trudniej się dostać. Byłto kierunek medyczny na poziomie wyższym, który powstał wcześniej niż pielęgniarstwo. Dwa zawody wymagają olbrzymiej wiedzy. Niektórzy ludzie z farmy mogliby sobie nie poradzić na piel, bo to dość dynamiczny zawód i trzeba mieć predyspozycje (tj. krew, rany, śmierć) farmacja jest bardziej statyczna od pigułkowania. Za to lekowanie to więcej schematów, skomplikowanych teorii, których nie podpiera się praktyką jak w piel. Każdy kierunek ma plusy i minusy. Osobiście będę reprezentatem jednego z tych zawodów i obydwa darzę ogromnym szacunkiem. Uważam, że praca po farmie jest nieadekwatna do studiów (wiemy, że trudno dostać dobrą pracę nie w aptece). Mam nadzieję, że nigdy by mi się nie przytrafiła praca w niej, bo sprzedawcą już byłem i to nie jest szczyt marzeń. A czy to lek czy chleb czy spodnie to żadna frajda jak dla mnie... Pod tym względem pielęgniarki mają wieksze możliwości pracy - większa mobilność. Tak czy siak dyskusja tutaj jest poniżej krytyki. Pewnie ktoś specjalnie chce skłócić te dwa zawody i mieć z tego satysfakcje. Nie oceniajcie grup zawodowych tylko indywidualnie człowieka...
 
 
~  2015-12-14 21:34:07
~pytanie 2015-12-14 13:18:16 Zapytaj się właścicieli tych aptek.
 
 
~pytanie  2015-12-14 13:18:16
Dlaczego w aptekach tylu jest techników, którzy prawie w ogóle nie mają wiedzy. Gdzie się podziali magistrzy??
 
 
~A  2015-12-05 14:22:32
Farmaceuta jest ostatnią osobą w procesie farmakoterapii, która przed wydaniem leku może wykryć błąd medyczny albo udzielić informacji, która może mieć decydujące znaczenie dla skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii. Farmaceuta jest też najłatwiej dostępnym zawodem medycznym, który może udzielać porad, kiedy pacjent nie może się dostać do lekarza. Farmaceuta może wystawiać recepty prawie bez ograniczeń, ale zazwyczaj pacjent nie ma dobrego uzasadnienia. Połowa farmaceutów jest kierownikami aptek i innych placówek. Druga połowa jest ich zastępcami. Nie mylić farmaceutów z technikami farmaceutycznymi.
 
 
~jola  2015-11-07 10:50:22
Dodatkowo napiszę, że pielęgniarka nie wypisuje leku a to przepisu je (to od dawna jest praktykowane na wsi- i bardzo dobrze). Juz niedlugo wejdzie ustawa o OPIECE FARMACEUTYCZNEJ (a kiedyś wypisanie leku bądz nawet pierwsze elementy samoleczenia :))))))) W życiu nie powierzyłabym swojego życia niedouczonej pielęgniarce po semestrze farmakologii i anatomii na studiach. Po lekarskim i stomie, najbardziej prestiżowe są właśnie Farmacja i analityka medyczna. piguły zróbcie tam sobie herbatkę w pokoiku i pogadajcie na zmianie bo tylko tyle w szpitalu umiecie ;)
 
 
~jola  2015-11-07 10:40:07
Tak jak już kiedyś ktoś napisał, to forum służy frustratom na udowadnianie sobie, że jest się kimś lepszym. Studiuje analitykę medyczna - na tym samym wydziale co farmacja.. to są cholernie ciężkie studia. Ogromna wiedza o metaboliźmie leków, interakcjach w organiźmie, leku roślinnym. .. a niedowartościowanym pigułkom napiszę tylko jedno.. ile trzeba mieć punktów żeby dostać się na wasze "ciężkie"studia???? 15/200 haha to co robi pielęgniarka w szpitalu- zrobiłby każdy po kilkugodzinnym szkoleniu. Pozdrawiam
 
 
~  2015-11-05 22:34:15
jakie niby te pielęgniarki mają kosmiczne kompetencje? pobieranie krwi i EKG? to robią nawet studenci 1 roku medycyny po 1-minutowym przeszkoleniu. :D
 
 
~  2015-11-04 16:06:40
~echo 2015-11-04 11:35:42 Nie mniejsze tylko po prostu inne. I uwierz mi, ale kompetencje farmaceutów (magistrów) są dużo szersze, niż tylko sprzedaż leków.
 
 
~echo  2015-11-04 11:35:42
Chodzi o to ze aptekarze mają mniejsze kompetencje od innych medycznych zawodów na skutek tego ze sprzedają tylko leki
 
 
~  2015-11-04 07:09:24
Ktoś się podnieca tym pobieraniem krwi pielęgniarek jak gdyby była to wyższa filozofia nie do ogarnięcia do normalnego człowieka, albo robienie takiego EKG - taaaka nadzwyczajnie trudna czynność ;) i dalej te teksty, że farmaceuta tego nie może - on po prostu nie musi tego robić :) gdyby pobieranie krwi było farmaceucie do czegokolwiek potrzebne to prawo by na to zezwalało, więc sie nie podniecajcie
 
 
~  2015-11-03 10:15:15
~babel 2015-11-02 23:02:18 Po pierwsze, to ja nie jestem farmaceutą, ani pielęgniarzem, więc w przeciwieństwie do ciebie staram się być obiektywny. Po drugie nigdzie nie napisałem, że aptekarze wiodą beztroskie życie, a pieniądze lecą im z nieba. Razi mnie tylko, to że piszesz nieprawdę, jak to pielęgniarki i położne mają dobrze, jaki wielki prestiż i zarobki, co jest kłamstwem i nie mamy w tym temacie o czym dyskutować. Po trzecie aptekarz (właściwie farmaceuta) jest zawodem medycznym, a mówi o tym odpowiednia ustawa (wypadałoby wpierw sprawdzać takie rzeczy zanim się wypowie). Po czwarte apteka, to nie przychodnia, żeby tam udzielano porad zdrowotnych (zakres obowiązków farmaceuty i prac wykonywanych w aptece bardzo dokładnie określa ustawa Prawo Farmaceutyczne). Kolejna sprawa, jest taka, że pielęgniarka to nie lekarz i na diagnozowaniu zna się tyle, co farmaceuta, czyli w bardzo niewielkim stopniu.
 
 
~babel  2015-11-02 23:02:18
W zawodzie aptekarzy też nie jest róż owo pełno planów sprzedaży i marketing nic więcej.Pacjent jak się kogoś będzie radził to najpierw spyta personelu medycznego do apteki idzie z konkretnym celem wykupu konkretnego leku. ROZUM8EM ROZGORYCZENIE APTEKARZY ALE TAKIE SA FAKTY.
 
 
~  2015-11-02 17:32:20
~babel 2015-11-02 14:39:53 Niestety nie mogę się z tobą zgodzić. Wszystkie pielęgniarki, które znam mówią zupełnie coś innego, niż ty. Mianowicie twierdzą, że zarabiają mało, mają za dużo obowiązków i zbyt dużo pacjentów, a o prestiżu to mogą, co najwyżej pomarzyć. Także nie wiem, jak wysoko bujasz w obłokach ale niestety polska rzeczywistość jest brutalna i nie ma, co się oszukiwać, że w tym zawodzie jest różowo.
 
 
~babel  2015-11-02 14:39:53
Amoksycilne może wypisać pielęgniarka i położna ;)Zawody te w tej chwili są bardzo prestiżowe i dobrze platne
 
 
~  2015-11-01 20:12:11
~babel 2015-11-01 17:51:30 Kompetencje mgr farmacji są dużo obszerniejsze, niż ci się wydaje. Jeśli nie wierzysz, to sprawdź sobie w ustawie Prawo Farmaceutyczne, tam masz wszystko dosadnie opisane. Co do wypisywania recept, którego tak bardzo się uczepiłeś, to farmaceuta najprawdopodobniej nigdy nie będzie tego robił, bo rodziłoby to wiele kontrowersji i możliwości łamania prawa. Nie chodzi tu o to, że nie umie tego zrobić, bo uwierz mi, że na farmakoterapii zna się lepiej, niż nie jeden lekarz, ale ustawa mu tego zabrania i pewnie, już tak zostanie z powodów, które wyżej wymieniłem. A i jeszcze jedno, amoksycyliny pielęgniarka pewnie, też nie będzie mogła przepisać.
 
 
~babel  2015-11-01 17:51:30
Aptekarz wiadomo ma sprzedawać leki. RECEPTY NAWET NA AMOKSYCYLINE NIE WYPISZE. Bo nie ma takich kompetencji
 
 
~  2015-10-30 16:14:29
~babel 2015-10-30 12:01:38 Myśl, co chcesz, ale warto byłoby, jak już się wypowiada w jakimś temacie mieć chociaż elementarną wiedzę w tej kwestii. Aptekarz nie pobiera krwi, bo po co ma niby to robić? Nie na tym polega jego zadanie.
 
 
~do babel  2015-10-30 12:48:58
twoja polszczyzna jest tragiczna.
 
 
~babel  2015-10-30 12:01:38
Ma myślę ze zazdrością prestiżu pielęgniarki bo teraz mogą pisać recepty pobierać krew ( aptekarz nie ma prawa pobrać krwi )wykonywać zabiegi wykonują badania np ekg umieją odsłuchać pacjenta itd to wszytko mówi same za siebie. DLA MNIE ZAWOD PIELĘGNIARKI TO zawód zaufania publicznego niby aptekarz też ,nim jest tyle ze jest sprzedawca podobnym jak w sklepie. ZALEZY KTO CO WOLI.
 
 
~  2015-10-29 20:20:15
~babel 2015-10-28 10:33:46 Człowieku, czy ty w ogóle zapoznałeś się z tą ustawą? Pielęgniarki nigdy nie będą leczyć, a żeby wypisywać te recepty, to po pierwsze muszą być magistrami pielęgniarstwa, po drugie muszą przejść specjalne szkolenia, które zapewne będą płatne i to z ich własnej kieszeni, a po trzecie lista leków, jakie będą mogły przepisać będzie bardzo ograniczona. Dodatkowo ku twojej wiadomości mgr farmacji będący kierownikiem apteki może w wyjątkowych sytuacjach (ratujących życie) wypisać receptę. Dodam jeszcze, że farmaceuci raczej nigdy nie będą wypisywać recept, bo to mogłoby doprowadzić do nadużyć (zapewne dlatego, też farmaceuta nie może zostać jednocześnie lekarzem).
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  139
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl