farmacja

opis

Rola medykamentów w życiu współczesnego człowieka jest bardzo duża. Farmaceutyki stwarzają ogromne możliwości utrzymania oraz podniesienia jakości życia, poprawy zdrowia i urody, a to motywuje ludzi do częstego sięgania po różnego rodzaju specyfiki. Ból gardła, katar, przeziębienie czy uciążliwe pryszcze na nosie – mało, kto z tymi dolegliwościami od razu udaje się do lekarza. W takiej sytuacji punktem pierwszej pomocy staje się apteka i jej pracownik, czyli farmaceuta.

Podstawowym zadaniem farmaceuty jest wytwarzanie i sprzedaż leków. Szczegółowy zakres obowiązków zawodowych wynika ze specyfiki miejsca, w którym zatrudniony jest farmaceuta.

Charakter wykonywanej pracy pozwala wyodrębnić kilka specjalizacji w tym zawodzie:

 • Farmaceuta naukowiec – zajmuje się tworzeniem i sprawdzaniem receptur nowych leków,
 • Farmaceuta technolog – nadzoruje proces produkcji leków,
 • Aptekarz – pracuje w aptece, gdzie wydaje pacjentom leki zalecone przez lekarzy, doradza przy zakupie specyfików dostępnych bez recepty, wykonuje tzw. leki recepturowe, czyli preparaty przepisane na recepcie,
 • Farmaceuta kliniczny- zatrudniony w szpitalnym laboratorium przeprowadza analizy materiału biologicznego, często też współpracuje z lekarzami w zakresie stosowania farmaceutyków, określa ich interakcje z innymi lekami.

 

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 1. Na pierwszym miejscu należy wymienić zainteresowania naukowe i dobrą pamięć: farmaceuta musi opanować pamięciowo duży materiał z zakresu budowy chemicznej i działania leków.
 2. Bardzo przydaje się umiejętność logicznego myślenia i dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Farmaceuta przez cały czas pracy w zawodzie musi się dokształcać, aby mieć wiedzę o nowych lekach i tendencjach światowego lecznictwa; powinien biegle posługiwać się zdobytą wiedzą.
 3. W aptece czy w firmie przydaje się łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, operatywność i zainteresowania menedżerskie. Osoba pracująca na stanowisku przedstawiciela handlowego powinna być dyspozycyjna i przejawiać inicjatywę.
 4. Farmaceuci kliniczni, zatrudnieni w laboratoriach szpitalnych i przychodniach, powinni być przygotowani na pracę w specyficznych warunkach środowiskowych. Dla niektórych osób kontakt z materiałem zakaźnym pochodzącym od pacjenta: krwią, moczem, kałem, jest nieprzyjemny. Te osoby nie powinny więc podejmować takiej pracy.
 5. Zawód farmaceuty wymaga sprawności umysłowej i psychicznej oraz odpowiedzialności.
 6. Ponieważ farmaceuci mają codzienny kontakt z chemikaliami, będącymi często substancjami alergennymi, kandydaci do tego zawodu nie mogą być uczuleni na związki chemiczne. Przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie są niektóre choroby, na przykład epilepsja itp.
organizacja

Farmację można studiować na uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (wieczorowym,), w systemie studiów jednolitych magisterskich.

Przedmioty nauczania realizowane na farmacji (grupa przedmiotów ogólnych):

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • patofizjologia,
 • kwalifikowana pierwsza pomoc,
 • biologia i genetyka,
 • botanika,
 • biochemia,
 • biologia molekularna,
 • mikrobiologia,
 • immunologia,
 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • chemia analityczna,
 • chemia fizyczna,
 • chemia organiczna,
 • matematyka,
 • statystyka,
 • biofizyka,
 • historia filozofii,
 • psychologia i socjologia,
 • chemia leków,
 • synteza i technologia środków leczniczych,
 • biotechnologia farmaceutyczna,
 • farmakologia i farmakodynamika,
 • farmakoterapia i informacja o lekach,
 • toksykologia,
 • farmakognozja,
 • leki pochodzenia naturalnego,
 • technologia postaci leku,
 • biofarmacja,
 • farmacja praktyczna w aptece,
 • farmakokinetyka,
 • ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań,
 • bromatologia,
 • higiena i epidemiologia,
 • prawo farmaceutyczne,
 • ekonomika i zarządzanie w farmacji,
 • historia farmacji,
 • etyka zawodowa

Przykładowy plan studiów znajdziesz tutaj.

specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • analityka farmaceutyczna,
 • farmacja apteczna,
 • farmacja kliniczna,
 • farmacja szpitalna,
 • farmakologia,
 • lek roślinny
 • analityka kliniczna
 • technologia środków leczniczych i kosmetycznych
 • analityka środowiskowa
 • farmacja apteczno-zielarska
profil absolwenta

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

 • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych,
 • przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych,
 • inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
 • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska,
 • zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej,
 • instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych

 

możliwości rozwoju

Po skończeniu studiów uzyskuje się tytuł magistra farmacji. Można pracować w wytwórni leków, laboratorium, instytucie naukowym, w uczelni. Aby jednak mieć prawo wykonywania zawodu aptekarza, trzeba odbyć roczny staż w aptece.

Większą szansę na uzyskanie stanowiska kierowniczego w każdej z wymienionych placówek daje ukończenie kursu specjalizacyjnego przy wydziałach farmacji wyższych uczelni i otrzymanie tytułu specjalisty. Łączy się to z następującymi uprawnieniami: specjalista farmacji aptecznej - kierownictwo apteki ogólnodostępnej lub szpitalnej; specjalista farmacji przemysłowej - kierownictwo wytwórni farmaceutycznej lub działu produkcyjnego w tejże; specjalista analityki leku - kierownictwo laboratorium analitycznego i działu kontroli jakości w wytwórni farmaceutycznej; specjalista bioanalizy - kierownictwo pracowni w szpitalu i w stacji sanitarno-epidemiologicznej; specjalista badania żywności - kierownictwo pracowni w Państwowym Zakładzie Higieny, Instytucie Żywności i Żywienia lub stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zdobycie stopnia doktorskiego i wyższych daje możliwości pracy na wysokich stanowiskach kierowniczych.

ciekawostki

Wielu absolwentów farmacji po ukończeniu studiów, szuka pracy jako przedstawiciel medyczny.

Przedstawiciel medyczny - to jakby przedstawiciel handlowy w branży medycznej, ale nie tylko. Zadaniem jego jest nie tylko sprzedaż i utrzymywanie stworzonej już sieci dystrybutorów. Często pełni on również rolę doradczą w relacjach z lekarzami... choć bardzo łatwo w tym przypadku o przekroczenie pewnych granic etycznych, czyli sugerowania jaki lek "należałoby" wypisywać pacjentom.

Dużym atutem w tej branży jest znajomość języka angielskiego oraz umiejętność nawiązywania kontaktów. Dlatego do głównych cech przedstawiciela medycznego należą: silna osobowość, operatywność, zaangażowanie, elastyczność, dyspozycyjność, umiejętność samodzielnej pracy, prawo jazdy oraz telefon w miejscu zamieszkania.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►Wasze komentarze
str. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  /  139
~  2014-07-06 22:33:13
lekarz to jedyny słuszny kierunek. i w ten sposób mamy tyyylu lekarzy z powołaniem.
 
 
~mgr farm  2014-07-03 12:53:36
W szpitalach obecnie magistrów nie potrzebują za wyjątkiem pracy przy toksycznych cytostatykach- mozna sie struć lekami i zarobic grosze. Polecam:)
 
 
~Bartek  2014-07-02 21:41:47
Słuchajcie bajkopisarze :) Lekarz to jedyny słuszny kierunek . Farmaceuta- sprzedawca za 500 zł więcej niż pani w biedronce , a w podobnych granicach zarobek jak kierownik Mc Donalda , gdzie farmacja to trudne studia :)wg mnie szkoda czasu :) lekarz za jeden dyżur w naszym szpitalu w niedziele i święta ma ok 2200 :) Prawie Waszą miesięczną wypłatę :)
 
 
~A  2014-07-02 19:40:24
W Polsce są 2 rodzaje aptek - jedne stawiają wyżej prawo farmaceutyczne (przepis o tym, że w aptece musi być zawsze obecny przynajmniej 1 aptekarz), drugie uważają za ważniejsze prawo pracy (przepis o przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy). Krótko mówiąc, albo aptekarz zgadza się pracować dodatkowo w soboty i niedziele, nie otrzymując dni wolnych w zamian (rodzaj niewolnictwa), albo w soboty i niedziele, a często również codziennie po popołudniu (szczególnie w okresie urlopów i zwolnień lekarskich) po prostu apteka działa bez nawet 1 aptekarza, czyli nielegalnie. I to jest największy problem polskiego aptekarstwa - to, że pozwala się na prowadzenie aptek w taki sposób. Brak kontroli ani jakichkolwiek mechanizmów zabezpieczających przed takimi nadużyciami spowodował, że aptek jest pełno (ich ilość nie jest ograniczona ani liczbą pacjentów, ani nawet liczbą aptekarzy). Tak duża konkurencja sprawiła, że mało która apteka zarabia na siebie. To z kolei jest przyczyną tego, że wiele aptek nagina prawo i etykę, po to żeby przetrwać. Są apteki, które wykupują leki z hurtowni, po to żeby je sprzedać drożej innej hurtowni, która z kolei sprzedaje je za granicę jeszcze drożej, a potem tych leków brakuje dla polskich pacjentów. Farmaceuci nie mogą się sprzeciwić postępowaniu pracodawców, bo stracą pracę. Właściciele aptek tłumaczą, że farmaceuci są za drodzy i koło się zamyka. Tu muszę dodać, że farmaceuci od dawna walczą o aptekę dla aptekarza i jeśli niefarmaceutom jest za drogo zatrudnić farmaceutę do swojej apteki, to może powinni w końcu oddać apteki całkowicie w ręce farmaceutów? Gdyby prawo farmaceutyczne i prawo pracy było w aptekach przestrzegane, zarówno rynek pracy dla farmaceutów (w tym ich niezależność zawodowa), jak i w ogóle rynek aptek w Polsce, wyglądałby inaczej, lepiej. Drugi problem polskiego aptekarstwa to brak rozwiniętego systemu usług farmaceutycznych. Często praca farmaceuty przypomina pracę technika farmaceutycznego, tzn. bierne wydawanie przepisanych przez lekarza leków i czasami udzielanie prostych porad. A gdzie wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych w czasie realizacji recept lub podczas np. corocznych umówionych rozmów pacjenta z farmaceutą? Gdzie wystawianie recept nie tylko w nagłych przypadkach, ale też w przypadkach łagodnych lub w celu kontynuacji terapii rozpoczętej przez lekarza? Gdzie szczegółowa kontrola recept nie tylko pod kątem prawnym, ale też medycznym? Tego brakuje mi w Polsce, a jest to powszechne w krajach zachodnich. Krótko mówiąc, zawód farmaceuty ma przed sobą przyszłość, nawet w aptece, ale pod warunkiem, że ktoś z tym zrobi w końcu porządek.
 
 
~wu  2014-07-01 23:00:44
nie podoba mi się praca lekarzy w ogóle:) wiem, że nie ma perspektyw, ale i tak nie chcę mieszkać w POlsce, bo wiem na co się PISzę mieszkając tu, jest prawie 200 państw na świecie, może gdzieś mnie przyjmą, bo język nie stanowi problemu :D
 
 
~  2014-07-01 19:49:22
1700 zł netto dla magistra farmacji? BUJDA!
 
 
~mgr farm  2014-06-30 16:00:19
albo niech szuka od razu bogatego faceta, znam jednego takiego:D
 
 
~  2014-06-29 21:29:33
i po analityce i po farmacji nie ma perspektyw. próbuj na medycyne.
 
 
~wu  2014-06-29 19:22:57
mi poszła beznadziejnie, nici z farmacji, zostaje analityka medyczna i może poprawa matury o ile się opłaca iść na farmację, jak nie to po analityce wyjazd za granice i szukanie pracy albo bogatego faceta :D a wam? :)
 
 
~heuehue  2014-06-28 00:17:22
jak wam poszła matura?
 
 
~  2014-06-23 14:28:16
mgr farm nie podniecaj się tak, to twoja wina, że skończyłeś taki kierunek, teraz zrzuć się z mostu :)
 
 
~as  2014-06-23 14:18:53
a ja wolę pracować w norweskiej aptece :)
 
 
~mgr farm  2014-06-23 00:52:18
tak farmaceuci zmieniaja zawod, ostatnio slyszalem ze jeden pizze woli rozwozic w londynie niz pracowac w polskiej aptece.
 
 
~mgr farm  2014-06-23 00:51:06
mlodzi farmaceuci zareaguja/ HAHA, nikt ich nie poslucha chyba ze zaczna oponu palic przed sejmem. pensje 1700 zł netto do 2500 zl netto dla magistra farmacji sa realne. moze w warszawie wiecej.
 
 
~  2014-06-20 17:40:54
do tego poniżej Nie wiem skąd u ciebie takie zdziwienie wynagrodzeniem farmaceutów. Mam wrażenie, że nic na ten temat nie wiesz, a się wypowiadasz. Albo po prostu pomyliłeś zawód farmaceuty z zawodem technika farmaceutycznego, który po stażu rzeczywiście może dostać nawet 1900-2000 zł netto. I nie ma w tym nic dziwnego, bo takie zarobki mają sprzedawcy w sklepach odzieżowych, w których wymaga się niższych kwalifikacji. Zarobki magistrów farmacji są wyższe, a kierowników aptek jeszcze wyższe. Farmaceuta jest odpowiedzialny za aptekę, w tym za zdrowie jej klientów - jeśli miałby dostawać za tą pracę taką pensję, jaką może dostać bez tej odpowiedzialności (która czasami nie pozwala spać w nocy), pewnie zmieniłby zawód albo próbował szczęścia w farmacji nieaptecznej. Nie znam województwa, w którym jest przesyt farmaceutów. Aptek jest ok. 15000 a farmaceutów ok. 25000, a nie wszyscy chcą pracować w aptece. To mniej niż 2 farmaceutów na aptekę!!! Czy ty uważasz, że 1 farmaceuta na aptekę wystarczy??? Tylko żeby prawo pracy było przestrzegane, potrzeba 2-3 farmaceutów na aptekę, a uwzględniając urlopy nawet więcej!!! Prawo zakazuje prowadzenia apteki bez obecności co najmniej 1 magistra farmacji w godzinach otwarcia lub dyżuru apteki. Wiele aptek łamie to prawo, ale już nie długo, bo młodzi farmaceuci, którzy podróżują za granicę i widząc tamtejsze realia w końcu zareaguje. A może jesteś właścicielem podupadającej apteki, który podobnie jak twoi koledzy, próbuje zastraszyć magistrów farmacji???
 
 
~  2014-06-19 09:19:35
I ten niedosyt farmaceutów...Są województwa gdzie jest znaczny przesyt farmaceutów,apteki sie zamyka,owszem powstają nowe,ale nie aż tak dużo.Aptek jest około 11000,farmaceutów dwa razy więcej...Idź lepiej reklamować inny kierunek...
 
 
~  2014-06-19 09:16:54
Tak,jasne,skończyłeś farmację....i pensje 3000-4000 zł...Przestań chłopcze wygadywac bzdury,teraz jak dostaniesz te 1900-2000 to sie cieszysz...
 
 
~  2014-06-19 00:01:23
dla pieniędzy polecam jakieś humanistyczne lub społeczne wystarczy wtedy kartonik z napisem np. jestem po politologii zbieram na chleb i monety się sypią
 
 
~  2014-06-18 23:43:38
Jednak nie polecam wybierać teo kierunku wyłącznie dla pieniędzy. O wiele większe pieniądze można zarobić w innych zawoach. Jeśli ktoś chce zarabiać więcej niż przeciętne wynagrodzenie w Polsce, ale niekoniecznie marzą mu się kokosy, a jednocześnie lubi chemię, biologię, intereuje się działaniem leków oraz ich wytwarzaniem i kontrolą - polecam farmację...
 
 
~  2014-06-18 23:40:05
Niedawno skończyłem farmację i nie narzekam. Wiele osób z roku znalazło pracę poza aptekami, niektórzy wyjechali za granicę, a ci którzy pracują w aptece mają na rękę 3000-4000 zł. Najniższa pensja, o której słyszałem (dla osoby z praktycznie zerowym doświadczeniem!) to 2500 zł netto, ale ta dziewczyna chyba wzięła sobie do serca straszenie bezrobociem, które tak naprawdę nie ma prawa istnieć, bo mamy duży niedobór farmaceutów na rynku - tak duży, że apteki muszą łamać prawo i funkcjonować bez farmaceutów (a może po prostu aptek jest za dużo?)! Większość farmaceutów z 5-letnim doświadczeniem pracuje jako kierownicy aptek za 4000-6000 zł na rękę. Im większa dziura, tym pensja powinna być wyższa.
 
 
str. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  /  139
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl